Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Delila Novokmet-Halilović: “Izložena sam mobingu koji se već duže vrijeme provodi od strane Dinke Omanović”

delila dinkaNezvanično smo pisali o navodnom pismu vijećnice Delile Novokmet-Halilović koje je imala namjeru da pročita javno na posljednjoj sjednici OV Visoko. Međutim, nije uspjela u svojoj namjeri ili bolje rečeno, uspjeli su je spriječiti u tome. Nakon toga se vijećnica Novokmet-Halilović obratila našoj redakciji sa demantijem određenih navoda iz našeg pisanja, ali nije i negirala da postoji takvo pismo.

U posjedu smo pomenutog pisma. Ekskluzivno ga objavljujemo u cjelosti, a na osnovu istog javnost konačno i u obliku materijalnog dokaza dobija priznanje svega onoga o čemu pišemo i na što ukazujemo već pune dvije godine. Općina Visoko sa trenutnom izvršnom vlašću je leglo nepotizma, mobinga, netransparentnosti, pritisaka, ucjena, antidemokratije i ljudskih antivrijednosti. Delila Novokmet-Halilović je živi primjer svega navedenog.

Općina Visoko           

Služba za opću upravu i inspekcijske poslove   

n/r Edina Ahmetović

Datum: 30.10.2014.

Predmet: Obavijest o raskidu Ugovora o volonterskom radu u Općini Visoko

Poštovani,

Pozivajući se na Zakon o zabrani diskriminacije, Zakon o državnoj upravi FBiH, član 17. ali i na Etički kodeks za državne službenike Federacije Bosne i Hercegovine, tačnije na član 6 i član 11, želim da Vas obavijestim da sam kao volonter u Općini Visoko, ali istovremeno i vijećnik u Općinskom Vijeću Visoko u više navrata, bila izložena raznim pritiscima, zahtjevima i traženju usluga koje su u suprotnosti sa  moralnim, ljudskim, profesionalnim, političkim i bilo kojim drugim mojim uvjerenjima, a koji ugrožavaju moj ugled, čast, ljudsko dostojanstvo od strane državnog službenika Dinke Omanović, što u suštini predstavlja klasični mobing.

Shodno tome, tražim bezuslovni raskid ugovora zbog pritisaka i mobinga koji se već duže vrijeme provodi od strane Dinke Omanović, a što je kulminiralo dana 29.10.2014. kada me pozvala u kancelariju i insinuirala kako trebam glasati na sjednici vijeća koja se treba održati 31.10.2014.

Navela je kako će se na toj sjednici znati „ko je s kim“, te će od toga zavisiti i moj status, ali i situacija sa mojim ocem, koji je državni službenik u Općini Visoko dugi niz godina, za kojeg Dinka Omanović veže neke radnje, te ukoliko ja ne bih pristala na njene zahtjeve, vrlo lahko bi se te radnje mogle tretirati na štetu moga oca. S obzirom da se radi o klasičnim klevetama, i metodi zastrašivanja postoji mogućnost da ću svoja prava i zaštitu tražiti i od relevantnih institucija, putem tužbe.

Napominjem, da sam istog dana u dva navrata imala razgovor sa vijećnicom Aidom Zerdo, koja mi je tom prilikom govorila da razmislim kako ću se ponašati na sjednici Općinskog Vijeća, jer će moje glasanje biti „pripraćeno“, i od toga će zavisiti neki procesi. Sva navedena dešavanja ja doživljavam kao pritisak na mene kao vijećnicu Općinskog Vijeća i sve navedeno nema nikakve veze sa poslovima koje obavljam u okviru Ugovora o volonterskom radu, što je neizdrživo, i što mi stvara smetnje u redovnom obavljanju povjerenih poslova.

Kao magistru Kriminalistike, moje stručno opredjeljenje ne dozvoljava da se oglušim na ovakvo grubo kršenje zakona i zakonskih propisa, a kao vijećnici Općinskog Vijeća moja odgovornost i savjest ne dozvoljava da šutim o ovome. Općina nije ničije privatno vlasništvo, niti se smije koristiti za ostvarivanje ličnih interesa, a pri tome ubjeđivati druge da su tu zbog interesa i da trebaju postupati onako kako to neko drugi želi. Dinka Omanović kontinuirano krši ustaljena pravila ponašanja u Općini, a kao državni službenik je direktno prekršila Etički kodeks o državnim službenicima, član koji se odnosi na političku neutralnost, pričajući o bilo kakvom političkom djelovanju.

S obzirom da sam upoznata da je bilo kršenja pozitivnih zakonskih odredbi koji se moraju poštovati i na drugim uposlenicima i na drugačiji način, pa i na volonterima smatram da je moja zabrinutost za dešavanja u Općini Visoko opravdana.delila faksimil 1delila faksimil 2