Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Ako smo kolektiv i djelujemo timski – napredujemo!

izet smajevic 2014U okviru realizacije inicijative: Izgradnja reciklažnog dvorišta sa transfer stanicom u Visokom, koju je ranije pokrenuo vijećnik I. Smajević, a Općinsko vijeće Visoko prihvatilo, je Općina Visoko iz Fonda za zaštitu okoliša FBiH dobila potporu do 200.000,- KM, vidjeti

O D L U K U o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH na osnovu provedenog Javnog poziva za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2014. godinu

objavljenu 31.10.2014. godine, tačka 5!

Link:  http://www.fzofbih.org.ba/v2/vijest.php?akt_id=119  

Čestitam OV-u i izvršnoj vlasti općine Visoko!

S poštovanjem,
Vijećnik Izet Smajević