Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Najaktivniji vijećnici u prvom polugodištu 2014. Begić, Šćepanović i Dervišević

analiza ucesca vijecnika 1U okviru dnevnog reda naredne sjednice OV Visoko nalazi se i tačka Izvještaj o realizaciji programa rada općinskog vijeća Visoko za period I – VI 2014.godine sa realizacijom Zakljuĉaka Općinskog vijeća u kojoj se nalazi tabela koja pokazuje prisustvo i aktivnosti naših vijećnika u prvih 6 mjeseci ove godine.

Tokom prvih 6 mjeseci ove godine održano je 10 sjednica općinskog vijeća i to 7 redovnih, 2 tematske i 1 vanredna. Ono što je zanimljivo jeste da je samo 11 vijećnika prisustvovalo na svih 10 sjednica i to vijećnici SBB-a: Begić, Ramić i Jasmin Omanović, zatim vijećnici SDP-a : Šćepanović, Tomičić i Salčinović, vijećnici koji su tada činili Klub SBIH: Smajević i Purišević, te vijećnici Špiodić, Fatić i Frljak. Najmanje prisustava tj. 7 je imao vijećnik Sudžuka s obzirom da je držao mandat do 12.06.2014, zatim vijećnici koji su imali 8 od 10 prisustava sjednicama, a to su vijećnice Ahmić i Smailbegović te vijećnik Zukan.

Što se tiče učešća u sjednicama vijećnik Smajević sa 9 učešća ima najviše, a sljede ga vijećnici Špiodić, Šćepanović, Purišević, Omanović Mirza, Dervišević i Begić sa 8 učešća. Najmanje učešća na sjednicama imao je vijećnik Zukan koji nije učestvao niti u na jednoj od 10 sjednica, dok su pri dnu tabele vijećnici Novokmet-Halilović sa 2 učešća i Sudžuka sa 1 učešćem.

Kada su u pitanju vijećnička pitanja i inicijative na osnovu izbrojanog izvodi se zanimljiva statistika koja pokazuje da čak 10 od 25 vijećnika nije postavilo niti jedno vijećničko pitanje niti pokrenulo niti jednu vijećničku inicijativu za 6 mjeseci i tokom 10 sjednica.

Najviše vijećničkih pitanja i inicijativa postavili su vijećnici SBB-a: Jasmin Omanović  10 (7 pitanja i 3 inicijative), Nevzeta Begić 10 (9 pitanja i 1 inicijativu), Dejan Šćepanović 8 (6 pitanja i 2 inicijative i Halim Dervišević 8 (4 pitanja i 4 inicijative).

Najneaktivniji u ovom polju su onih 10 vijećnika koji nisu postavili niti jedno pitanje niti pokrenuli ijednu inicijativu a to su vijećnici: Purišević, Sudžuka (vijećnik do 12.06.2014.), Ihtijarević, Suša, Zukan, Mateša-Bukva, Handžić, Halilović, Mirza Omanović i Salčinović. Zanimljivo je da među navedenih 10 vijećnika ima najviše onih koji su nekada činili klub vijećnika SDA i to čak 7 od 10, te jedan vijećnik bivšeg kluba SBIH, jedan iz Nezavisnog kluba i jedan iz SDP-a.

Na kraju kada se sve uzme u obzir nezaobilazan je zaključak da su najaktivniji vijećnici oni koji dolaze iz opozicije i to prvenstveno klubova SBB-a i SDP-a, zatim BPS-a, dok su najneaktivniji u sveukupnoj računici bili upravo vijećnici pozicije, odnosno nekadašnjeg kluba SDA koji je imao 12 vijećnika. Kada se radi o pojedinačnom učinku i kada se uporede tabele prisustva, učešća i postavljenih pitanja i inicijativa najaktivniji vijećnici za ovaj period bili su Nevzeta Begić, Dejan Šćepanović i Halim Dervišević.analiza ucesca vijecnika 2analiza ucesca vijecnika 3