Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Izvještaj o nalazima vode “Lokalni vodni objekti 2014”

casa vode iz cesmePrije nekoliko dana Dom zdravlja iz Visokog objavio je novi izvještaj o nalazima voda iz Programa “Lokalni vodni objekti 2014”. Pa su tako nalazi fiziko-hemijskih i mikrobioloških analiza koji udovoljavaju zahtjevima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće kod lokalnih vodnih objekata sljedeći:

– Javna česma Smršnica, općina Visoko

– Lokalni vodovod Mrkovača, Buhići-Uvorići, općina Visoko

– Lokalni vodovod Šumera, Uvorići, općina Visoko

– Medresa “Osman ef. Redžović” Veliko Čajno – voda ima zadovoljavajuću osnovnu fiziko-hemijsku i mikrobiološku čistoću, osim nešto povećanog broja mezofilnih bakterija. Vodu držati pod stalnom zdravstvenom kontrolom.

Kada je Program “Škole – voda za piće” u pitanju, nalazi fiziko-hemijskih i mikrobioloških analiza koji ne udovoljavaju zahtjevima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće su kod lokalnih vodnih objekata:

– Lokalni vodovod – česma Ovčanica, Uvorići (ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija. Voda se može bezbjedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava 15 minuta ključanja vode, do postizanja mikrobiološke ispravnosti vode. Potrebno je terensko ispitivanje objekta, dezinfekcija vode i eventualna sanacija objekta).

– Javna česma, Gornji Uvorići (ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija i blago povećanog stepena mutnoće. Voda se može bezbjedno koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava 15 minuta ključanja vode, do postizanja mikrobiološke ispravnosti vode. Potrebno je terensko ispitivanje objekta, dezinfekcija vode i eventualna sanacija objekta).