Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Zašto na RTV Visoko štite novinarske antivrijednosti koji primaju honorare iz javnog proračuna?

rtv visoko odgovor na vijecnicko pitanjeBaš u vrijme kada je za 28.10.2014.godine zakazano priremno ročište za sudski proces u kojem  je Visoko.co.ba protutužbom odgovorilo na tužbu jednog lokalnog, po vlastitom ubjeđenju, medija, a koja se odnosi na uposlenika istog koji pomalo živi od novca poreznih obveznika primajući honorare od RTV Visoko, a pomalo od tog “medija” ovisno ko i zašto plati da bi se klevetalo, stigao je odgovor RTV Visoko na vijećničko pitanje postavljeno prije tri mjeseca. Naime u mjesecu julu vijećnik Dejan Šćepanović (SDP) postavio je dva vijećnička pitanja na koja je dobio polovičan odgovor. Vijećnička pitanja su vezana za demistifikaciju dodjele novca visočkim medijima, odnosno da li postoje novinari koji rade i ostvaruju prihode u jedinom javnom mediju JP RTV Visoko, a da istodobno rade i za neke privatne medije i koliko je to moralno i zakonski dozvoljeno? Pitanja su tačno bila formulisana ovako:

1. Da li Općina Visoko ima zvanično sklopljene ugovore sa privatnim medijskim kućama i agencijama sa područja općine Visoko za medijsko praćenje i informisanje građanstva? Ukoliko ima – sa kojim medijskim kućama i agencijama? I koja je vrijednost tih ugovora?

2. Da li menadžment JP RTV Visoko posjeduje informacije da unutar redova novinara uposlenih u tom preduzeću ima i onih koji pored rada u tom JAVNOM preduzeću obavljaju poslove novinara i za privatne medijske kuće i agencije? Ukoliko menadžment ima takve informacije želim imena tih novinara odnonsno objašnjenje menadžmenta kako takve aktivnosti tih novinara nisu u koliziji sa propisima i etičkim kodeksima koji su na snazi unutar JP RTV Visoko odnosno sa opštim etičkim normama demokratije?

Po starom dobrom običaju netransparentnosti koji baštini nova vlast i njena prva dama, javnost je ostala uskraćena za odgovor na pitanje s kim, kako, na koji način i u kojem iznosu Općina troši pare na medije u Visokom. Dok je drugi odgovor na sasvim jasno i konkretno postvljeno pitanje o prevarantima za koje Općina izdvaja i novac iz javnog proračuna stigao odgovor koji je svjesno skrivanje istine ili opća neinformisanost koja nema opravdanje za funkciju onoga ko ga je potpisao:


“JP RTV Visoko broji 7 zaposlenika na nedređeno vrijeme koji obavljao posao novinar-voditelj i to 5 na TV i radiju Visoko. Koliko je meni poznato niko od njih ne obavlja poslove za privatne medije ili agencije”

Međutim i ovakve su stvari moguće u današnjem Visokom, gdje vlada sistem izvrnutih i nenormalnih vrijednosti. Postoje ljudi koji se uredno potpisuju imenom i prezimenom, kleveću i idu na sud da odgovaraju za svoje postupke. Za to vrijeme u RTV Visoko upadaju roditelji djece koja su oklevetana putem drugih medija na kojima rade uposlenici RTV Visoko i to sve u situaciji kada se nekima to svjesno dopušta, dok se drugima zabranjuje da snimaju najobičnije svadbe. Na sve to neko se iz straha ili saučesništva pravi da ništa ne zna o tome!? Neupitno dolazi vrijeme kada će se aktuelni poslušnici medijskog jednoumlja u Visokom stiditi svega što su radili i još uvijek rade, a svakako će imati priliku da se o svojim postupcima izjasne i na Sudu.