Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Ove godine bez obilježavanja dana jabuke u Visokom

dan jabukaPodsjećamo Vas da su u skladu sa Zaključkom Službe za društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljena lica Općine Visoko broj: 02/1-35-1-152/13 od 21.05.2013. g. našem Udruženju odobrena sredstva u iznosu od 2.000,00 KM sa pozicije pod rednim brojem 1.2.8. po osnovu Javnog poziva broj 02/1-40-41/13 od 22.02.2013. godine i Prijedloga Komisije za raspodjelu sredstava udruženjima i fondacijama. U skladu sa članom 2. ovog Zaključka još nikad nije došlo do isplate nijedne konvertibilne marke na ime Udruženja mladih “Ekologika“ Visoko, na žiro račun broj: 199-047-01564847-16 kod Sparkasse Bank d.d. Visoko. Prema obrazloženju iz navedenog Zaključka od 21.05.2013. godine Udruženje je u mjesecu oktobru kako je to i planirano u prijavi na Javni poziv od 22.02.2013. godine realiziralo projekt “Sačuvajmo autohtone sorte“ o čemu je javnost u našem gradu dobro upoznata.

Zbog svega navedenog sa žaljenjem konstatujem sljedeće:

– navedenoj Službi uputio sam Dopis broj: 01/14, od 12.01.2014. g. u kojem sam tražio informaciju da li će doći do isplate odobrenih sredstava prema navedenom Zaključku obzirom da su svi pokazatelji za 2013. g. govorili da je bilo dovoljnog priliva sredstava u skladu sa punjenjem budžeta i likvidnosti Općine Visoko, odnosno procentom ostvarivanja prihoda u budžetu za 2013. g., a na osnovu kojeg je Služba za privredu, razvoj, budžet i finansije trebala isplatiti navedena sredstva. Nažalost, očito je da se općinske Službe stavljaju iznad slova Zakona i do današnjeg dana nikada nisam dobio bilo kakav odgovor po navedenom Dopisu iz januara ove godine,

– obavještavam javnost i građane Visokog da ukoliko ovoj općini nije potrebna reprezentacija ovakve vrste, koja primarno okuplja desetine mladih ljudi uzrasne dobi od 14 do 18 godina treću godinu zaredom, onda nije potrebna ni meni lično,

– i, na kraju, obavještavam svoje cijenjene učenike da ove godine, na 20. oktobar u našem gradu neće biti obilježavanja ovog značajnog datuma u ekološkom kalendaru, niti svojim intelektualnim kapacitetima želim učestvovati u bilo kakvim daljnim aktivnostima koje donose promociju aktuelnoj Općini na jedan ovakav način, u kojem se favoriziraju podobnosti, a ne sposobnosti, sve dok se ovaj konkretan slučaj ne riješi pozitivno na obostrano zadovoljstvo, i zadovoljstvo svih građana općine Visoko rekao bih. Ukoliko dođe do toga, lično ću podnijeti odgovarajući Izvještaj o realizaciji navedenog projekta i utrošku sredstava ovoj Službi.

S poštovanjem!

 mr.biol.sci. Elvedin Šabanović

{youtube}CgS6t4fYOfo{/youtube}