Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Oprez prilikom izbora posrednika za zapošljavanje u SR Njemačkoj

adnan delic by visokocobaAgencija za rad i zapošljavanje BiH skreće pažnju građanima BiH da su se u posljednje vrijeme javili posrednici u zapošljavanju koji obećavaju građanima zaposlenje u SR Njemačkoj na poslovima njegovatelja, te da posrednici naplaćuju usluge posredovanja od građana. Također, različite institucije su počele da organizuju kurseve za njegovatelje gdje se građanima obećava da će se sa takvim kursevima moći zaposliti u SR Njemačkoj.

Zbog svega navedenog Agencija za rad i zapošljavanje BiH upozorava građane da imaju u vidu da je zapošljavanje naših građana u SR Njemačkoj na poslovima njegovatelja trenutačno moguće jedino putem Agencije za rad i zapošljavanje BiH jer je to tako definiramo međudržavnim Dogovorom između Agencije za rad i zapošljavanje BiH i Savezne agencije za rad SR Njemačke. Pri tome se moraju poštovati kriteriji koje je odredila njemačka strana, a to su: diploma javne ustanove o završenoj srednjoj medicinskoj školi opšteg smjera ili smjera za pedijatrijskog tehničara, znanje njemačkog jezika na minimum B1 nivou, te šest mjeseci rada u struci nakon diplomiranja. Svako drugo posredovanje na ovim poslovima za SR Njemačku neće moći dovesti do zaposlenja u SR Njemačkoj.

Isto tako pohađanje i završavanje određenih kurseva ili obuka koje organizuju privatne ustanove ili neke druge institucije van redovnog obrazovnog sistema neće moći rezultirati zapošljavanjem građana u SR Njemačkoj na poslovima njegovatelja.

Ovom prilikom još jednom želimo skrenuti pažnju građanima BiH da se usluge posredovanja od strane privatnih fizičkih ili pravnih lica koje obavljaju usluge posredovanja mogu naplatiti samo od poslodavca, a nikako od nezaposlenih osoba i da je to tako po zakonima koji tretiraju ovu oblast. Zbog toga apelujemo na građane da od svakog privatnog posrednika u zapošljavanju traže na uvid dozvolu za posredovanje, te da ako posrednik u zapošljavanju traži bilo kakvu novčanu naknadu od nezaposlenog lica te slučajeve prijave ministarstvu rada ili nadležnim inspekcijskim organima.

Pregled stanja tržišta rada na dan 31. augusta 2014. godine

Na dan 31.08.2014. u Bosni i Hercegovini je bilo 552.319 osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih osoba je veći za 3.707 osoba ili 0,68%. Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, njih 282.509 ili 51,15% su žene.

Nezaposlenost se povećala u Federaciji BiH za 4.307 osoba (1,10%) i u Brčko distriktu BiH za 32 osobe (0,26%), dok se u Republici Srpskoj smanjila za 632 osobe (0,43%)

U strukturi lica koja traže zaposlenje, zaključno sa 31.08.2014. godine, NKV radnika je 150.051 ili 27,17%, PKV 10.266 ili 1,86%, KV 188.861 ili 34,19%, VKV 3.341 ili 0,60%, NSS 1.617 ili 0,29%, SSS 146.688 ili 26,56%, VŠS 8.069 ili 1,46% i VSS 43.426 ili 7,86%.

Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine lica sa trećim stepenom obrazovanja KV radnici 34,19%, te NKV radnici 27,17%. 

U augustu je ukupno 13.445 osobe brisano sa evidencija službi zapošljavanja, a od tog broja 7.644 osoba je zaposleno sa evidencija službi zapošljavanja.

Istovremeno je za 7.284 osoba prestao radni odnos, dok su poslodavci u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 3.643 novih radnika.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u julu 2014. godine, broj zaposlenih u pravnim licima u BiH iznosio je 701.348, a od toga 289.942 žene. U odnosu na juni 2014. godine broj ukupno zaposlenih u pravnim licima se povećao za 0,1%, a broj zaposlenih žena se povećao za 0,1%.

Stopa registrovane nezaposlenosti za juli 2014. godine iznosila je 43,9% i u odnosu na juni 2014. godine povećala se za 0,1 postotni poen.

Posted in BiH