Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

U ambulanti u Moštru podijeljene prve elektronske zdravstvene kartice

ambulanta mostreElektronske zdravstvene kartice dobilo je 250 registrovanih pacijenata ambulante porodične medicine Moštre, Dom zdravlja Visoko, koja je ispunila sve uswlove za uvođenje ovog informatičkog sistema. Naime, u okviru Projekta jačanja zdravstvenog sektora (HSEP) koji implementira Federalno ministarstvo zdravstva, provodi se program informatizacije primarne zdravstvene zaštite u Federaciji BiH.

S tim u vezi obezbijeđena je i isporučena IT i mrežna oprema za sve domove zdravlja i ambulante porodične medicine u Federaciji BiH (491 lokacija), te je, kao korak koji slijedi, u toku proces nabavke softverskih aplikacija za primarnu zdravstvenu zaštitu. Obzirom da Dom zdravlja Visoko već dvije godine uvezan u kompjuterski sistem , te je u okviru ovog projekta dobio potrebnu opremu, stekli su se svi preduvjeti da registrovani pacijenti ambulante Moštre dobiju elektronske zdravstvene kartice, koje se ne moraju ovjeravati i koje će korisnicima omogućiti brže i efikasnije korištenje zdravstvenih usluga.

-Informatizacija je jedan od naših osnovnih prioriteta, jer nam omogućava brži, efikasniji i racionalniji zdravstveni sistem kazala je prilikom svečane dodjele elektronskih kartica ministrica zdravstva ZDK dr Senka Balorda.

Ministare zdravstva Federacije BiH dr Rusmir Mesihović je naglasio da je Federalno ministarstvo zdravstva kroz nabavku IT i mrežne opreme zaokružio jedan proces čija daljnja i krajnja implementacija najvećim dijelom zavisi od angažmana kantonalnih zdravstvenih vlasti. Izrazio je zadovoljstvo da je izdavanje elektronskih zdravstvenih kartica počelo u ZDK te dodao da se ubrzo očekuje početak izdavanja kartica i u drugim kantonima.

Premijer ZDK Munib Husejnagić je naglasio da kanton podržava ovakve proijekte koji su u najneposrednijoj vezi sa boljom uslugom koju će imati građani.

Ambulanta porodične medicine Bjelavići u općini Kakanj koja je građevinski opremljena u okviru Projekta jačanja zdravstvenog sektora donacija je u smislu desetogodišnjeg korištenja poklon koji je „svojoj“ mjesnoj zajednici darivao Ferid Čaluk vlasnik firme KAKANJ Petrol.

Projekt jačanja zdravstvenog sektora (HSEP) implementira Federalno ministarstvo zdravstva kreditnim sredstvima Svjetske banke od 2007. godine. U okviru Projekta do sada je, između ostalog, građevinski renovirano 455, te moderno opremljeno 488 ambulanti porodične medicine u FBiH. Također, dio ovog projekta je i program informatizacije primarne zdravstvene zaštite u Federaciji BiH.