Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Održana vandredna sjednica Skupštine Košarkaške škole “XXL Basket” Visoko

xxlbasket 18 20140119 1825209296U nedjelju, 21. 09. 2014. godine, u prostorijama UG “Confero” Visoko, održana je vandredna sjednica Skupštine Košarkaške škole “XXL Basket” Visoko, na kojoj su se među glavnim temama o kojima su učesnici Skuštine raspravljali bile: promjena rukovodećeg kadra košarkaške škole i plan aktivnosti ove škole u narednom periodu, a nakon perioda revitalizacije u kome je komisija za stabilizaciju škole uspjela da povrati 51% duga koji je škola imala, a o čemu je naš portal pisao prije nekoliko mjeseci.

Naime, kako je KŠ “XXL Basket”, nakon dugogodišnjeg mukotrpnog truda i rada krajem prošle godine objavila da prestaje sa radom zbog finansijskih problema (članak možete pronaći na LINKU) lavina reakcija pokrenuta je od strane bivših članova ove škole, koji su uspjeli, unatoč poteškoćama koje su prouzrokovale majske poplave, do juna mjeseca da povrate polovinu duga, koji školu sprečava u daljem funkcionisanju. Nakon toga, sve vrijeme od juna do prošle sedmice članovi su čekali na održavanje vandredne Skupštine, nakon koje bi se status KŠ “XXL Basket” Visoko trebao promijeniti.

Na početku sjednice, nakon što je izabran verifikacioni odbor u sastavu: Aždajić Avdo (predsjednik), Vila Nedžad, Bečar Lejla i Hodžić Enes, prisutnima se obratio predsjednik košarkaške škole, Aždajić Avdo, koji je prisutnima pojasnio trenutnu situaciju koja vlada unutar strukture škole i sa kakvim su se problemima susretali tokom perioda revitalizacije, napominjući da su i pored nedostatka podrške iz drutvene zajednice, uspjeli da povrate 51% duga, te da organizuju i jedan košarkaški turnir u sklopu Festivala Many Men Show, a uz sve ovo naglašeno je kako su postignuti glavni ciljevi, a što su opstanak košarkaškog sporta i škole, kao takve, u našem gradu.

U daljem nastavku sjednice prisutni su pristupili izboru novih rukovodećih kadrova, te su nakon isčitanih prijedloga i duge diskusije na rokovodeće funkcije izabrani bivši članovi škole, koji su ujedno bili i dio tijela za revitalizaciju. Po završetku tačke o verifikaciji rukovodećih organa, koju je Skuština jednoglasno usvojila, spisak rukovodioca škole za budući period izgledao je ovako:

 

1. Direktor udruženja (kluba/škole) – Laletović Emin;
2. Sportski Direktor – Šahinović Enis;
3. Finansijski Direktor – Bečar Lejla;
4. Sekretar – Tatar Nejra;
5. PR menadžer – Hodžić Enes;
6. Članovi stručnog štaba: Šubić Samir i Vila Nedžad.

 

Uz usvajanje ove tačke donesen je i Zaključak kojim se nalaže Predsjedniku škole da donese i objavi odluke o imenovanju ovih članova na njihove funkcije, a uz to je priloženo i da će se šef stručnog štaba birati na prvoj narednoj sjednici Predsjedništva.

Pored ovih zaključaka Predsjedniku i direktorima škole koji su imenovani naloženo je da, shodno svojim ovlaštenjima, što hitnije izrade novi plan i program aktivnosti za narednu sezonu, koji će biti razmotren na narednoj sjednici Predsjedništva, a u buduće aktivnosti uvršteni su i termini u DTV Partizan koji će se odigravati u narednom periodu i kojima će bivši članovi i funkcioneri škole, koji budu participirali na ovaj termin, doprinijeti da se sanira i dio preostalog duga u iznosu od 1069,55 KM.

Nakon završne diskusije o pojedinim prijedlozima izmjene statuta škole, koji su proglašeni neargumentovanim i jednoglasno odbijeni od strane Skupštine, konstatovano je da je Skupština završila sa radom te da se ovim završetkom svim organima određuju zadaci koje moraju izvršiti u što kraćem periodu, kako bi škola što skorije ponovo otvorila svoja vrata za mlade ljubitelje košarke u Visokom.