Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Sanacija korita rijeka iz vodnih naknada

vlada sjednicaNa 181. Sjednici Vlade ZDK (09.09.2014.) usvojen je niz akata iz različitih oblasti. Najprije, prihvaćen je prijedlog smjernica ekonomske i fiskalne politike ZDK za iduću godinu.

Vrijedan pažnje je usvojeni Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom. Ovim dokumentom se osobe sa invaliditetom, bez obzira na dob, stavljaju u jednak položaj po pitanju ostvarivanja prava na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica, ukoliko ispunjavaju uslove predviđene Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom.

Istovremeno, prijedlog pravno uređuje način prestanka prava korisnicima, a novina je da se predviđa obaveza organa da vode računa o promjenama koje nastaju kod korisnika. Radi se o prijedlogu izmjena Zakona za koji su vezana 862 korisnika prve grupe i 744 korisnika druge grupe.

Vlada je usvojila i Izvještaj o namjenskoj potrošnji sredstava u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, i izbjeglice za prvo polugodište 2014. godine.

Na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo zaključeno je da se odobre sredstva za hitne mjere zaštite od poplava naselja Meorača i Križevići u Općini Olovo u iznosu od 40.950 maraka. Isti iznos zaključkom je odobren za saniranje posljedica poplave izvorišta Mahmutovića rijeka i Mala rijeka u Općini Breza. Za otklanjanje materijala iz korita rijeke Papratnice u istoimenoj mjesnoj zajednici u Općini Žepče izdvojeno je 60.000 KM, dok je 250.000 KM novca iz vodnih naknada usmjereno na saniranje korita rijeke Bistričak u Općini Zenica.