Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

I – 1 OŠ “Kulin ban” Visoko

kulin ban11Dnevni avaz je uveo novu rubriku u kojoj predstavljaju ovogodišnje prvačiće. U današnjem izdanju predstavljeni su učenici i učiteljica I – 1 OŠ „Kulin ban“ Visoko. Učiteljica I – 1 OŠ „Kulin ban“ Visoko je Sabina Jašarević, a učenici su: Aida Husejnović, Avdo Limo, Harun Kilalić, Kerim Sokolić, Rijad Mujačić, Tarik Sejdić, Sara Jazić, Sara Alimanović, Alina Nuhanović, Ajla Buza, Nedim Smajić, Hana Zubić, Emin Kadrić, Eman Smajlović, Nura Vesnić, Džanana Pašić, Enis Ramić, Harun Čilaš, Amar Mušinbegović, Lamija Džafić, Harun Haračić, Hana Buza i Lejla Mandžić.