Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Politička misija i vizija A-SDA

a-sda logoA-SDA zagovara društvo tradicije i porodične vrijednosti. Zalaže za očuvanje tradicionalnog braka, moralnih i vjerskih vrijednosti. Ne prihvata klasnu podjelu, kao ni nacionalnu, vjersku i  rasnu isključivost. Stoga je A-SDA stranka političkog centra.

Iako A-SDA potječe iz bošnjačke populacije, ta činjenica ne dovodi u pitanje nacionalna i vjerska prava drugih, već, naprotiv, A-SDA se zalaže za njih.

Kada se radi o ekonomiji, A-SDA zagovara slobodno tržište, vlasnička prava, slobodnu trgovinu, i odbija apsolutni monopolizam države, dok u isto vrijeme zagovara da država mora imati nadzor nad tržištem, kojim će se regulirati odnosi koji doprinose redu u ovom domenu. Stoga je A-SDA, iz ovog aspekta, također, stranka političkog centra.

MISIJA:

Stranka demokratske aktivnosti A-SDA BiH predano radi na afirmiranju svih ključnih političkih aktivnosti koje garantiraju:

 1. Suverenitet i teritorijalni integritet države Bosne i Hercegovine, kao kontinuiranog faktora na Balkanu i Europi, a shodno historijskom i civilizacijskom kontekstu;
 2. Svebosansko i svebošnjačko samoosvješćivanje, prosvjećenje i čuvanje od otuđenja i asimilacije koji brišu naš identitet;
 3. Političko jedinstvo i koncenzus u BiH i dijaspori;
 4. Stalna briga i pažnja prema svim građanima, a posebno prema pojedincu kao osnovnom elementu našeg društva;
 5. Kontinuiran i predalački rad na zadobijanju povjerenja kako bi realizirali političke ciljeve;
 6. Naučni, tehnološki, privredni, socijalni i ekonomski progres naroda koji egzistiraju na teritoriji Bosne i Hercegovine, te podizanje njihovog životnog standarda;
 7. Izgradnja bosansko-hercegovačkog društva u općenitom smislu, s posebnom pažnjom na karakteristike multietničnosti i multikonfesionalnosti, a na osnovama tradicijskog i civilizacijskog konteksta koji je oličen u pravdi, pravednosti i ljubavi prema istini;
 8. Uključivanje Bosne i Hercegovine, na regionalnom i globalnom planu, u sve pozitivne integracije koje su u skladu sa univerzalnim interesima.

VIZIJA:

 Stranka demokratske aktivnosti A-SDA:

 1. Predvodnik u aktivnostima za  političku afirmaciju Bosne i Hercegovine i bh građana;
 2. Spremna na suočavanje sa intelektualnim, materijalnim i moralnim izazovima vremena i okruženja u kojem živimo;
 3. Političkim angažmanom, predanim političkim aktivizmom i učešćem na svim nivoima vlasti, obezbjeđuje uslove i elemente za egzistenciju i koegzistenciju bh populacije;
 4. Obezbjeđuje pozitivan politički ambijent za izgradnju infrastrukture kojom će podizati stepen nacionalnog i državnog progresa;
 5. Naučno izgrađuje političke kadrove, u svim naučnim disciplinama, koji su sposobni odazvati se potrebama vremena i prostora u kojem živimo;
 6. Stvara doktrinu rada i privređivanja kao ključnog faktora egzistencije;
 7. Obezbjeđuje privredni i ekonomski oporavak BiH kroz praktične korake na reanimiranju domaćih kapaciteta, afirmiranju domaće proizvodnje, zapošljavanju, stvaranju povoljne političke klime i zakonske legislative za investiranje.