Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Održana diskusija “M1 Prava za mlade”

M1 Prava za mlade visoko.co.baDanas je u Maloj sali općine Visoko, u sklopu turneje projekta “M1 Prava za mlade”, čiji idejni kreator je Institut za razvoj mladih KULT iz Sarajeva, danas je održana diskusija pod nazivom “M1 Prava za mlade”. Članovi Instituta za mladih KULT, pokušali su kroz diskusiju, koja obuhvata problem uključivanja mladih u političke sfere, mlade iz Visokog, iz raznih sfera života i rada, podučiti o njihovim pravima u obavezama u politici, a sve u cilju informisanja mladih u susret Općim izborima koji će se održati narednog mjeseca.
Članovi projekta M1 Prava za mlade prije današnje diskusije gostovali su također i u Goraždu, Velikoj Kladuši i Zenici, a također nakon ove diskusije borba za prava mladih nastaviti će se kroz cijelu Bosnu i Hercegovinu, pa je plan da do oktobarskih izbora prođu kroz ovu diskusiju sa mladima iz svih gradova BiH.

 

Tokom diskusije gosti iz Sarajeva, koji su vodili glavnu riječ, govorili su o položaju mladih na području općine Visoko, razvoju strategije za mlade i poboljšanju položaja mladih, sa posebnim akcentom na to da su mladi veliki dio glasačkog tijela u Bosni i Hercegovini, sa oko 610.000 mladih što čini 20% glasačkog tijela, te to da se status mladih u društvu direktno reflektira na primanja ostalih društvenih kategorija, kao što su penzioneri/umirovljenici, demobilizirani borci, ratni vojni invalidi i slične kategorije, jer demokratski razvoj društva zavisi od društvene integracije, inkluzije i političkog učešća mladih u društvu.

Na diskusiju se odazvao veliki broj mladih koji su društveno aktivni unutar općine Visoko te su svojim učešćem dali doprinos ovoj inicijativi Instituta za mlade KULT iz Sarajeva, pa iz tog se zaključuje da bi mladi u Visokom trebali da budu vrlo jak dio glasačkog tijela, koji će odlučivati o sudbini kandidata na Općim izborima narednog mjeseca.