Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Poziv za mlade iz Visokog na diskusiju pod nazivom “M1 Prava za mlade”

M1 Prava za mlade KopirajM1 Prava za mlade je incijativa Instituta za razvoj mladih KULT koji želi mlade postaviti u vrh prioriteta institucija vlasti i političkih stranaka u BiH. Prava za mlade prepoznala je političko učešće mladih kao važan segment učešća mladih u društvu. Demokratski razvoj društva zavisi od društvene integracije, inkluzije i političkog učešća mladih u društvu.

Mladi predstavljaju 20% glasačkog tijela, tj. više od 610.000 mladih danas ima pravo glasa, što je značajan broj građana/ki s pravom glasa. Status mladih u društvu direktno se reflektira na primanja ostalih društvenih kategorija, kao što su penzioneri/umirovljenici, demobilizirani borci, ratni vojni invalidi itd. M1 promovira svoje pripremljene programe, koji su dostupni na internetskoj stranici www.pravazamlade.com koji sadrže konkretna i provediva rješenja za probleme od značaja za mlade: zapošljavanje, obrazovanje, društveno i političko učešće, socijalnu skrb, informiranje, mobilnost, te kulturu i sport.

Ovim putem pozivamo sve građane koji mogu doprinijeti diskusiji sa M1 Pravom za mlade, a koja će biti održan u petak, 5. septembra 2014. godine u Maloj sali Općine Visoko, s početkom u 17.00h. Tokom diskusije bit će riječi o položaju mladih na području općine Visoko, razvoju strategije za mlade i poboljšanju položaja mladih. Poziv je upućen istaknutim mladim aktivistima iz nevladinog sektora, te predstavnicima mladih iz političkih stranaka, tako da se nadamo da će ova diskusija rezultirati konstruktivnim dogovorima između Općine i nevladinog sektora.

Molimo Vas da svoje učešće potvrdite putem e-maila berina.cehajic@kultbih.org ili putem telefona na broj 061/396-334.

U slučaju dodatnih pitanja, budite slobodni kontaktirati nas.

Nadamo se Vašem pozitivnom odgovoru.