Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Šemsudin Mehmedović: Još nismo završili s neprijateljima ove države

semso PARLAMENTGospodine Mehmedović, dugo ste zastupnik u Parlamentu BiH i zato možete ocijeniti njegov rad, ne samo u ovom mandatu, nego i u prethodnom. Imate li kritički odnos na rad parlamentaraca i ako imate na šta konkretno mislite?

– Najveći problem je taj što u njemu sjede zastupnici koji varaju svoje birače. Primaju plaću od države BiH, a ruše je. Ruše je za račun i susjednih zemalja a više za račun svojih samozvanih lidera koji su ogrezli u korupciji i koji potiču nacionalizam a nekada i fašizam da bi dobili podršku birača čime se usložnjava politički ambijent u BiH, ali i otežava svaki pokušaj političkog dogovora o reformama u BiH….nažalost to pokazuje da smo još mlado neizgrađeno društvo koje ne baštitni europske vrijednosti i ne gleda u budućnost i EU perspektive, već naprotiv stalnim vraćanjem unazad otvaraju se stare balkanske rane.

Neformalno je počela izborna kampanja. Kako percipirate način na koji se ona vodi? Da budemo precizniji, mislite li da se ona bazira , trenutno, samo na međustranačkim optužbama?

– Kampanja formalno još nije počela, ali su političke varnice počele da sijevaju, a kampanja za ozbiljne političke stranke je uvijek, treba realizirati zacrtane politike, i time pokazivati javnosti da možete voditi društvo ka cilju, i upravljati društvenim procesima, ili … stranke se ne osjećaju dužne da iznesu svoje programe, ali zato pokušavaju zauzeti što bolju startnu poziciju. Stvari su ovdje jasne, na jednoj strani imamo SDA koja istrajava u svojoj borbi za državu, i imamo  samo prividno mnoštvo stranaka i kandidata koji su na drugoj strani i koji ne misle dobro BiH. Nažalost mnogi vide u politici dobar biznis, pa zato imamo negativnu percepciju javnosti o politici i političarima uopće. Sve je usmjereno, kao i u izborima do sada, da se bošnjačko glasačko tijelo podijeli i da se na taj način minimizira izborna volja Bošnjaka i njegova uloga kao političkog naroda koji je u stanju odlučivati sam o sebi. Već nam predugo svi “dobronamjerno” objašnjavaju da nismo u stanju organizovati državu, da smo loš narod, da smo kriminilaci, da smo skloni korupcijii, itd.

Danas je najveći problem obespravljenost naroda u BiH…nepravda koja se čini Bošnjacima u prvom redu prijeti da eskalira i da se izazovu neredi većih razmjera što bi BiH koštalo opstanka…a probni baloni su bili sa tzv..“plenumima“.. Mislim da je narod ovaj put sazrio u svojim stavovima i da i sam vidi čemu vodi to “dušebrižništvo” prema njemu.

Vi ste jedan od rijetkih parlamentaraca čiji je rad bio efikasan i primijećen. Pored ostalog Vaše inicijative i istupi. Poslijednja je vezana za direktora Sipe Gorana Zubca. Šta je, po Vama , razlog što je on , još uvijek, čelni čovjek Sipe i je li samo Dodikova potpora Zubcu to prouzrokovala? Podržavaju li Zubca i neki bošnjački političari?

– Pa, sjetite se ko je glasao za njegovo imenovanje i sve će vam se samo kazati. Kažu da je Zubac sa mnom u sukobu…ne nije…nema tu ništa lično, on je u sukobu sa Zakonom i na njegovom slučaju se pokazuju sve slabosti rascjepkanog sigurnosnog sistema u BiH. Uvodi se novi vrlo opasan presedan nejednakosti pred Zakonom šefova i običnih službenih lica…Sjetimo se da je protiv njega podignuta optužnica za nesavjesan rad u službi, da je osumnjičen za ratne zločine i to vrlo ozbiljne, da je pokazao da je pod jakim uticajem politike, da je u prošlosti ozbiljno umiješan u kriminalne aktivnosti…ali to sve nije dovoljno bilo Nezavisnom odboru da ga suspendira, već naprotiv zbog načina odlučivanja u Nezavisnom odboru (etničko a ne profesionalno) on je i dalje na mjestu direktora iako sa njim niko ne želi surađivati, iako nema pristupa tajnim podacima, iako je vršio i vrši uticaj na svjedoke…itd. zato kažem da je ovo jedan vrlo opasan presedan u praksi sigurnosnih službi. Uostalom pogledajte ko to Zubca podržava i bit će vam sve jasno.
 

Šta je program SDA koji će ponuditi biračima i koje aktivnosti Vi provodite glede kampanje, ali i jačanja te stranke?
 

– Izgradnja demokratskog društva u BiH je najvažniji cilj SDA koji je dominirao u politikama SDA.

A demokratsko društvo podrazumijeva 3 osnovna stuba.

  • – obrazovan građanin
  • – sloboda
  • – pravedno društvo

Slobodni narodi i građani u slobodnoj državi. Slobodan građanin može biti samo ekonomski neovisan, u ambijentu slobode, sa mogućnošću isticanja svih svojih vrlina i kvaliteta, kao znanja i umijeća. Svaki građanin BiH je važan porodici i društvu i u ambijentu slobode i pravde može doći do izražaja umijeće i kvalitet svakog posebno.

Zaposliti sto veći broj ljudi, obezbijediti jednakost pred zakonom, učiniti pravednim društvo u cjelini, reformisati institucije sistema u ovom smislu i to je to..

Ako ovo uspijemo ostvariti, sve ostalo će doći samo po sebi.

Kada govorimo o budućem preustroju BiH, šta ćete Vi i stranka poduzeti da spriječite bilo kakvo dalje cjepkanje BiH i njenog integriteta?
 

– O kojem preustroju govorite?! U BiH je na snazi Dejtonski sporazum sa kojim niko u BiH nije zadovoljan jer je sve narode i građane doveo u osjećaj nepravde, samo su zadoovoljni kreatori Dejtona, jer mogu upravljati krizom u BiH. Nažalost neki politički lideri u BiH takvo stanje obilato koriste da bi ostvarili lične ciljeve. Nemaju snage niti znanja da povedu ovo društvo ka boljoj perspektivi i EU integracijama, jer za takvo što treba i znanje i hrabrost. Dođe li kojim slučajem do eventualnog ustavnog preustraja, najprije ćemo napraviti reviziju Dejtonskog sporazuma tj. koji je od onih 11 aneksa proveden, a koji ne. Znam samo jedno, da se nama Bošnjacima nakon svakog “preustroja” smanjuje površina životnog prostora, i mi ne želimo da doživimo sudbinu Palestinskog naroda. Promjena Ustava jedne zemlje može se izvesti na 3 načina, i to

  • Političkim dogovorom
  • Revolucijom 
  • Ratom—nedaj Bože

Zadnji ustavni preustroj BiH desio se ratom tj. agresijom na BiH. Ovaj put to neće moći tako.  Jer je u RBiH uspostavljena u Dejtonu RS koja je rezultat genocida…to demokratski svijet ne može podnijeti. Revolucija je opcija koja se može desiti u obespravljenom društvu i to trebaju lideri uvijek očekivati ako je nagurano mnoštvo administracije koja pojede 65% budzeta u BiH.

Ostaje politički dogovor kao najprihvatljivija opcija za koju nam trebaju novi lideri, nove snage, novo znanje i hrabrost za upravljanje i vođenje društva ka EU integracijama, u suprotnom ostat ćemo izolovano ostrvo u evropi…sa vrlo neizvjesnom budućnošću.  

Šta i ko je , po Vama, prepreka za napredak države u postizbornom periodu?

– Prepreka napretku države su njeni neprijatelji. Sa njima još nismo završili. Zato nam je potrebno jedinstvo svih ptriotskih snaga u BiH. Ako napravimo kratku retrospektivu u BiH vidjet ćemo da kada god je SDA imala dominantni uticaj u vođenju političkih procesa i inicijativa Bosni i Hercegovini je bilo lakše, a time i građanima BiH. Dominantan politički uticaj susjeda BiH na političke satelite u BiH je jedna od ključnih prepreka razvoju BH društva, jer se preko BiH prelamaju politički odnosi kako susjeda tako i svjetskih sila. Zato nam je potrebna jaka SDA, jer sa jakom SDA  jaka je i BiH.

Imate li procjenu vladajuće koalicije nakon izbora?

– Procjenjujem da će vladajuću koalciju sačinjavati narodne stranke u BiH. Ove stranke su pod patronatom velike Evropske narodne stranke u proljeće ove godine potpisale sporazum o saradnji i razumijevanju, i mislim da je to neka vrsta koalicionog sporazuma. Vratimo se unazad, mirnodopskom periodu, dakle nakon Dejtona, kada su ove stranke vodile glavnu riječ, ipak je BiH išla krupnim koracima naprijed. Sjetimo se samo period obnove od 1996. – 2000. ili perioda ubrzanog razvoja i reformi od 2002. – 2006. godine SDA je i tada bila liderska stranka  pokazali smo da umijemo napraviti kompromis na nivou BiH koji je potreban svima i koji je garant razvoju države.

europressvijesti.com/Visoko.co.ba