Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

SDA je već duže vremena faktor blokade u donošenju odluka Skupštine

sdp-logo-final-crveniJučerašnja sjednica Skupštine ZDK-a ogolila je do kraja namjeru SDA. Ova stranka jasno je već duže vremena faktor blokade u donošenju odluka Skupštine, a jučer je to i definitivno demonstrirala neizglasavanjem Rebalansa budžeta 2014.godine povlačeći za sobom kroz jeftino politikanstvo i Stranku za BiH i SBB. Logično je bilo da ove dvije stranke, odnosno njihovi poslanici podrže Zakon o izmjenama i dopunama budžeta za 2014.godinu kao i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju budžeta za 2014.godinu, jer su na prethodnoj sjednici Skupštine podržali Odluku o kreditnom zaduženju, međutim i jedna i druga stranka su ovom prilikom pokazale nažalost svoju političku nedosljednost.

Kakve posljedice neusvajanje Rebalansa za 2014.godinu može imati zbog ovakvog odnos SDA,SBB i S z BiH koje sada imaju nadpolovičnu većinu u Skupštini ZDK-a ne možemo niti smijemo ni naslućivati. O tome će se izjasniti Premijer i Vlada ZDK-a.

Glasajući i podržavajući Rebalans budžeta za 2014.godinu SDP i stranke koje su u koaliciji sa SDP-om: NSRzB, HDZ i Nezavisni poslanik Zaim Imamović-Kaze, podržali su finansijsku konsolidaciju budžeta i njegovu likvidnost, redovnost isplata plata najbrojnijim budžetskim korisnicima u: policiji, obrazovanju, pravosuđu i organima uprave, zatim brojnim korisnicima socijalne pomoći, posebno majkama porodiljama. Istovremeno Rebalansom je predviđeno izdvajanje od 1.225.000KM za područja ugrožena poplavama na području ZDK-a, prije svega u: Topčić Polju, Željeznom Polju, Maglaju i pomoć stanovništvu koje je stradalo u tim prirodnim nesrećama. Stvoreni su i uslovi da se vrati dio dugovanja privrednim i javnim preduzećima kao i omoguće podsticaji poljoprivrednicima. Podržano je izdvajanje boračkim populacijama na nivo od 4% u odnosu na ostvareni priliv sredstava. Neprihvatanjem Rebalansa od SDA,SBB i SzBiH finansijsko stanje vraćeno je u period krize kada su bila upitna i neizvjesna sva davanja iz budžeta ZDK-a.

Smatramo da javnost treba da zna koje je bio za, a ko protiv usvajanja Rebalansa za 2014.godinu. U biti najveću odgovornost za neprihvatanje Rebalansa ima SDA koja je taj Rebalans uporno i zahtjevala, a onda kada je došao na dnevni red demonstracijom jeftinog politikanstva isti je odbila.

Vrhunac svega desio se prilikom razmatranja tačke dnevnog reda: Usvajanje Odluke o osnivanju JU Centar za odrasle i djecu sa posebnim potrebama, kada je neposredno prije izjašnjavanja Klub SDA odlučio da napusti sjednicu i na taj način ugrozi kvorum zog čega je Skupština prekinula rad.

Ovakav postupak je za osudu jer se radilo o bitnoj odluci koja tretira pitanje socijalno najosjetljivijih kategorija.