Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Zeničko-dobojskom kantonu više od milion KM za saniranje šteta od poplava

maglaj31Vlada Federacije BiH je na jučerašnjoj 57. hitnoj, telefonski održanoj sjednici, donijela Odluku o izdvajanju dijela sredstava iz budžeta FBiH za 2014. godinu s pozicije tekućih transfera područjima pogođenim elementarnim nepogodama. Riječ je o hitnoj finansijskoj pomoći od ukupno 3.500.000 konvertibilnih maraka. Pomoć je usmjerena prema četiri kantona koja su pretrpjela velike štete tokom majskih poplava, a i ovih su dana pogođeni poplavama. Konkretno, Tuzlanski i Zeničko-dobojski kantonu dobit će po 1.225.000 KM, a Unsko-sanski i Posavski kanton po 525.000 KM.

Sredstva su namijenjena za hitne sanacije šteta nastalih usljed elementarnih nepogoda izazvanih poplavama iz maja i augusta 2014. godine. Vlada FBiH je zadužila kantone da joj u roku od 60 dana od uplate dostave izvještaje o načinu korištenja sredstava. Korištenje dodijeljenih sredstava podliježe budžetskom nadzoru na osnovu Zakona o budžetima u Federaciji BiH. Ovakva odluka je donesene nakon što je Vlada razmatrala zahtjeve za pomoć u otklanjanju posljedica najnovijih poplava koje su uputili premijeri ovih kantona. Prije donošenja Odluke, članovi Federalne vlade upoznati su o vanrednom izvještaju Federalne uprave civilne zaštite za 5. i 6. august 2014. godine, te o zahtjevima za pomoć koji su iz ovih kantona upućeni Vladi FBiH, saopćio je Ured za odnose s javnošću Vlade FBiH.