Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

MMS Edukativna radionica: “Jesi li poduzetnički materijal?”

MMS Festival Kopiraj

U sklopu festivala umjetnosti i kreacije, kako su naši posjetioci navikli od prošle godine, donosimo vam neke sjajne radionice i sadržaje kojima ćemo kompletirati kreativnu stranu festivala. Naime, ove godine, UG “Damar omladine”, kao jedna od članica organizacionog odbora festivala priređuje svim posjetiocima jednu zanimljivu radionicu o temi: “Jesi li poduzetnički materijal?”.

Inicijativnost i poduzetnost kao jedna od osam ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje – odnosi se na sposobnost pojedinca da ideje pretvori u djelovanje, a uključuje stvaralaštvo, inovativnost i spremnost na preuzimanje rizika te sposobnost planiranja i vođenja projekata radi ostvarivanja ciljeva. Temelj je za vođenje svakodnevnog, profesionalnog i društvenog života pojedinca. Također, čini osnovu za stjecanje specifičnih znanja i vještina potrebnih za pokretanje društvenih i tržišnih djelatnosti.

Ciljevi radinice:

Učesnici radionice će imati priliku da:

– bolje razumiju pojam poduzetništva u širem smislu;
– bolje razumiju ulogu i značaj razvoja poduzetničkih stavova, znanja i vještina za budući lični i profesionalni razvoj;
– upoznaju se sa osnovnim komponentama poduzetničke kompetencije:
1. Uvoditi i podržavati inovacije
2. Pokazivati inicijativu i preuzimati rizik
3. Preuzimati odgovornost za vlastite postupke
4. Djelovati proaktivno i pozitivno reagirati na promjene
5. Postavljati ciljeve i ostvarivati ih
6. Djelovati timski
7. Biti motiviran za uspjeh
– izvrše samoprocjenu vlastitih poduzetničkih znanja, stavova i vještina, usmjere razvoj poduzetničkog načina razmišljanja i ponašanja te efikasnije koriste kreativni potencijal i postojeća znanja i vještine.

Radionica je namijenjena mladima, a prijaviti se možete putem maila damaromladine@gmail.com sa naznakom „Poduzetnički materijal“ gdje ćete osim imena i prezimena ostaviti i kontak telefon.

Radionice su besplatne i održavaju u okviru projekta Prijateljskog centra za zdrvlja mladih u sklopu programa All Inclusive Fondacije Mozaik, koji finansira Fondacija Light for the World iz Austrije i Austrijska razvojna agencija, a implementira Udruženje “Damar omladine”.

Radionica će biti održana drugog festivalskog dana u 17:00 sati, na main stage-u festivala, gdje ćete imati priliku da sarađujete sa sjajnim edukatorima koji će vam prikazati poduzetničke vještine.

Pridružite nam se, prijavite se i budite i vi dio na MMS-a.