Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Imenovan tim za izradu strateškog plana zdravstvene zaštite do 2020. godine

VLADA-ZDK-TELOPVlada Zeničko-dobojskog kantona imenovala je, na prijedlog Ministarstva zdravstva, ekspertni tim za izradu Strateškog plana zdravstvene zaštite na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2014 – 2020. godina. 

U ekspertni tim za izradu strategije zdravstvene zaštite na području kantona imenovani su prof. dr. Aziz Šunje, prof. dr. Boris Hrabač, mr. sci. Ljiljana Veselinović i mr. sci. Senad Huseinagić. 

Zadatak ekspertnog tima je da definiše metodologiju rada u postupku izrade strateškog plana, zatim izrada dokumentacione osnove, analiza sadašnjeg stanja u zdravstvu na području Zeničko-dobojskog kantona, izrada prijedloga strateškog dokumenta, koordiniranje rada savjeta i izrada finalnog dokumenta. 

Ekspertni tim će svoj prijedlog strategije prezentirati u postupku njegovog razmatranja od  Vlade i Skupštine ZDK-a, izraditi konačan tekst strateškog plana, te izvršiti tehničku pripremu za štampanje plana, a tu je i medijsko predstavljanje konačno utvrđenog strateškog plana zdravstvene zaštite.