Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Kako je namješten konkurs za pripravnika u JP Visoko Ekonergija

KONKURSRedakcija Visoko.co.ba dobila je tekst od anonimnog autora ilustrovan mnoštvom skeniranih dokumenata koji ilustruju sve napisano, a pod nazivom “Kako je namješten konkurs za pripravnika u JP Visoko Ekonergija” u kojem se navodi niz optužbi na račun načelnice Amre Babić te jednog člana Stranke za BiH, a sve o navodnom dogovoru te dvije strane za prijem jednog člana bliže obitelji kao pripravnika u JP “Visoko Ekoenergija”.

Prenosimo tekst od anonimnog izvora u cjelosti:

instrukcije za konkurs“Jedan član SBiH ucjenjujući načelnicu za podršku u Općinskom vijeću poslao je direktoru JP Visoko Ekoenergija nacrt Konkursa za prijem volontera u tom preduzeću ističući kriterije tog konkursa, a sve u cilju angažovanja člana uže porodice kao pripravnika u tom preduzeću. Poznato mi je da je direktor upitao načelnicu da li će postupati po naredbama vijećnika te da je dobio potvrdan odgovor.

Tekst je na adresu direktora stigao 5. jula i u njemu pojašnjenja za uslove i kriterije konkursa ističući osnovne kriterije “magistar mašinstva, smjer energetika”, zatim zahtjev da se u tekst konkursa uvrsti sljedeća stavka: “Prednost imaju kandidati koji su obavili studentsku praksu u oblasti energetike i koji su se kao studenti istakli angažmanom u realizaciji naučnoistraživačkih projekata iz oblasti energetike i zaštite okoline u energetici u vezi sa čime treba priložiti dokaze”, aludirajući na naučnoistraživačke projekte onoga ko treba biti zaposlen. Dalje u svom nacrtu član SBiH postavlja i uslov da je potrebna samo potvrda o okončanju studija, a ne diploma što je do sada uvijek bila praksa svakog konkursnog postupka.

Konkurs izlazi 25. jula i nije mi poznato da li je objavljen u bilo kojem stredstvu informisanja. Nakon nekoliko dana dolazim do teksta konkursa i shvatam da su ga dodatno izmijenili ubacujući neke stavke koje posebno idu na ruku zainteresovane strane kao npr. “poznavanje njemačkog jezika”. Istražujući dalje ovu stvar dolazim do saznanja da je ovo prvi konkurs Visokogasa, odnosno Visoko Ekoenergije u kojem će to javno preduzeće u potpunosti pokriti troškove pripravnika.

U daljoj istrazi dolazim do podatka da se budući pripravnik prijavljuje na Biro za zapošljavanje istog onog dana kada izlazi Konkurs za prijem pripravnika u JP Visoko Ekoenergija 25. jula 2014. godine.

Iako sam znao da se radi o namještenom konkursu dokumenti do kojih sam došao su mi to i dokazali. I još nešto, nije ovo prvi put da se članovi Stranke za BiH miješaju u rad Visoko Ekoenergija, to se dešava odavno. 

Želim da ovo objavite, a dostavljam vam i skenirane dokumente.

(Redakcija je u posjedu šest skeniranih dokumenata)