Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Inicijativa za izgradnju gradskog bazena u Visokom

dalibor tomicicZbog nestanka električne energije, posljednja sjednica Općinskog vijeća Visoko je prekinuta na posljednjoj tački dnevnog reda, a javnost je ostala uskraćena za nova vijećnička pitanja i inicijative. Ipak, do nekih novih pitanja i inicijativa smo uspjeli doći, a vijećnik Dalibor Tomičić (SDP) je uputio po jedno pitanje i inicijativu na 20.sjednici OV Visoko.

Pitanje:

Da se dostave kriteriji po kojima općinska komisija za izbor i imenovanja vrši ocjenjivanje kandidata za dodjelu općinskih priznanja.

Inicijativa:

Podnosim inicijativu da se izradi projekat gradskog bazena i da se planiraju sredstva u budžetu za 2015.godinu ta realizaciju ovog projekta. Dio sredstava obezbijediti iz potencijalne dobiti preduzeća „Visoko energija“.