Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

U toku 20.sjednica Općinskog vijeća Visoko

U Velikoj svelika sala opcine visokoali Općine Visoko danas je na rasporedu 20.sjednica Općinskog vijeća Visoko, a na dnevnom redu se nalazi ukupno 16 tački. Početak sjednice je imao i svečani karakter jer je stigla odluka od CIK-a kojom je mandat umjesto dosadašnjeg vijećnika Nermina Sudžuke dodijeljen Mirzi Bukić, pa se prije same sjednice pristupilo i polaganju svečane zakletve. Današnjoj sjednici prisustvuju ukupno 24 vijećnika, a izostaje vijećnik SBB-a Jasmin Omanović Do ovog trenutka su obrađene četiri tačke dnevnog reda

  1. Izvod iz zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća Visoko

Izvod sa zapisnika 19.sjednice OV Visoko je jednoglasno usvojen sa 22 glasa ZA.

  1. Prijedlozi odluka o dodjeli priznanja općine Visoko za 2014. Godinu

Tačka dnevnog reda je jednoglasno usvojena sa 24 glasa ZA, a prijedlozi za priznanja Općine Visoko za 2014.godinu se sljedeći:

Povelja Općine Visoko: magistar Hasib Mušinbegović

Povelja Općine Visoko: Arheološki instituti iz Njemačke, Institut iz Frankfurta i Institut iz Kiela, za radove na arheološkom nalazištu u Okolišću.

Povelja za životno djelo (posthumno) prof.Salih Trako

Počasni građanin Visokog: prof.dr. Asim Šabanović

IZVJESTILAC: Mirza Omanović, predsjednik Komisije za odlikovanja, javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti

3. Prijedlog odluke o zaduženju Općine Visoko za realizaciju projekta “Centar za upravljanje komunalnim otpadom sa pratećim sadržajem”

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

Nakon dugotrajne rasprave, te brojnih prijedloga i ova tačka dnevnog reda je usvojena, sa 17 glasova ZA i 7 Uzdržanih.

4. Prijedlog odluke o raspodjeli dobiti JP “Visoko Ekoenergija”

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

5. Prijedlog izmjena i dopuna budžeta Općine Visoko za 2014. godinu

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

6. Prijedlog odluke o utvrđivanju visine naknade za nadzorne odbore javnih preduzeća i upravne i nadzorne odbore javnih ustanova općine Visoko

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

7. Prijedlog odluke o davanju podrške projektu sportske dvorane Franjevačke klasične gimnazije u Visokom

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

8. Prijedlog odluke o osnivanju Zdravstvenog savjeta općine Visoko

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

9. Informacija o odvodnji otpadnih voda u vangradskim naseljima na području općine Visoko, sa prijedlogom mjera

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

10. Informacija o stanju socijalne zaštite stanovništva na području općine Visoko, sa osvrtom na položaj Roma u općini Visoko

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

11. Informacija o radu nevladinih organizacija na području općine Visoko u 2013. godini

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

12. Informacija o zdravstvenom stanju stanovništva na području općine Visoko, za 2013. godinu

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

13. Informacija o korištenju obnovljivih izvora energije, mogućnosti poticaja za iste, program utopljavanja kolektivnih i drugih stambenih objekata i objekata javnih ustanova i javnih i privatnih preduzeća, sa mogućim poticajima za promovisanje i povećanje energetske efikasnosti

IZVJESTIOCI: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice i Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

O ovoj tački današnje sjednice govorili su i predstavnici CETEOR Sarajevo i IPSA Instituta, koji su vijećnicima i građanstvu pokušali praktično objasniti prednosti korištenja obnovljivih izvora energije. Usvojen je i prijedlog vijećnika Izeta Smajevića (SBiH) da se formira koordinaciono tijelo u Općini Visoko koje bi radilo na projektima poboljšanja energetske efikasnosti, a odlučeno je i da se u narednih 60 dana pripremi i prezentacija za javnost.

Informacija je jednoglasno usvojena sa 24 glasa ZA.

14. Informacija o izradi studije vezano za projekat grijanja općine Visoko iz TE Kakanj

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

15. Informacija o realizaciji Zaključka Općinskog vijeća Visoko sa tematske sjednice, održane 21.2.2014. godine

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

16. Vijećnička pitanja i inicijative.