Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Danas održana 20.sjednica OV Visoko

vijece26072014U Velikoj Sali Općine Visoko danas je na rasporedu bila 20.sjednica Općinskog vijeća Visoko, a na dnevnom redu se našlo ukupno 16 tački. Početak sjednice je imao i svečani karakter jer je stigla odluka od CIK-a kojom je mandat umjesto dosadašnjeg vijećnika Nermina Sudžuke dodijeljen Mirzi Bukić, pa se prije same sjednice pristupilo i polaganju svečane zakletve. Ipak, sjednica iako nije trajala kao neke prethodne, nije ni dovršena, jer je pred sami kraj, odnosno na posljednjoj 16.tački dnevnog reda prekinuta zbog nestanka električne energije. Ovom prilikom našim posjetiteljima ćemo ostati dužni nova vijećnička pitanja i inicijative, a u toku sutrašnjeg dana ćemo pokušati i doći do najzanimljivijih pitanja i inicijativa koja se vijećnici danas predali Općinskom vijeću, te vam ih u posebnom tekstu i prenijeti.

Izvod iz zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća Visoko

Izvod sa zapisnika 19.sjednice OV Visoko je jednoglasno usvojen sa 22 glasa ZA.

  1. Prijedlozi odluka o dodjeli priznanja općine Visoko za 2014. Godinu

Tačka dnevnog reda je jednoglasno usvojena sa 24 glasa ZA, a prijedlozi za priznanja Općine Visoko za 2014.godinu se sljedeći:

Povelja Općine Visoko: magistar Hasib Mušinbegović

Povelja Općine Visoko: Arheološki instituti iz Njemačke, Institut iz Frankfurta i Institut iz Kiela, za radove na arheološkom nalazištu u Okolišću.

Povelja za životno djelo (posthumno) prof.Salih Trako

Počasni građanin Visokog: prof.dr. Asim Šabanović

IZVJESTILAC: Mirza Omanović, predsjednik Komisije za odlikovanja, javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti

3. Prijedlog odluke o zaduženju Općine Visoko za realizaciju projekta “Centar za upravljanje komunalnim otpadom sa pratećim sadržajem”

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

Nakon dugotrajne rasprave, te brojnih prijedloga i ova tačka dnevnog reda je usvojena, sa 17 glasova ZA i 7 Uzdržanih.

4. Prijedlog odluke o raspodjeli dobiti JP “Visoko Ekoenergija”

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

Prijedlog je usvojen sa 22 glasa ZA i 2 Uzdržana

5. Prijedlog izmjena i dopuna budžeta Općine Visoko za 2014. godinu

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

Nakon duge rasprave, uz elemente koji i nisu imali mjesta u raspravi o ovoj temi, prijedlog je usvojen sa 15 glasova ZA i 7 Uzdržanih.

6. Prijedlog odluke o utvrđivanju visine naknade za nadzorne odbore javnih preduzeća i upravne i nadzorne odbore javnih ustanova općine Visoko

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

Odluka nije usvojena uz 13 glasova Protiv i 10 Uzdržanih, te uz zaključak koji je proizišao iz rasprave, da se ova točka dorađena vrati predlagaču i pripremi za narednu sjednicu.

7. Prijedlog odluke o davanju podrške projektu sportske dvorane Franjevačke klasične gimnazije u Visokom

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

Prijedlog jednoglasno usvojen sa 23 glasa ZA.

8. Prijedlog odluke o osnivanju Zdravstvenog savjeta općine Visoko

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

Prijedlog jednoglasno usvojen sa 23 glasa ZA.

9. Informacija o odvodnji otpadnih voda u vangradskim naseljima na području općine Visoko, sa prijedlogom mjera

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

Ova informacija nije usvojena uz 2 glasa ZA, 9 Uzdržanih i  13 Protiv, a doneseni su i određeni zaključci, te prijedlog o pravljenju idejnog projekta za tretman otpadnih voda.

10. Informacija o stanju socijalne zaštite stanovništva na području općine Visoko, sa osvrtom na položaj Roma u općini Visoko

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

Informacija nije usvojena uz 12 glasova ZA i 11 Uzdržanih.

11. Informacija o radu nevladinih organizacija na području općine Visoko u 2013. godini

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

Informacija je usvojena sa 17 glasova ZA i 3 Uzdržana, a prijedlog Dejana Šćepanovića (SDP) da se u komisiji za odabir projekata nalaze po jedan vijećnik pozicije i opozicije nakon glasanja nije usvojen.

12. Informacija o zdravstvenom stanju stanovništva na području općine Visoko, za 2013. godinu

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

Informacija je usvojena sa 17glasova ZA i 3 Uzdržana

13. Informacija o korištenju obnovljivih izvora energije, mogućnosti poticaja za iste, program utopljavanja kolektivnih i drugih stambenih objekata i objekata javnih ustanova i javnih i privatnih preduzeća, sa mogućim poticajima za promovisanje i povećanje energetske efikasnosti

IZVJESTIOCI: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice i Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

O ovoj tački današnje sjednice govorili su i predstavnici CETEOR Sarajevo i IPSA Instituta, koji su vijećnicima i građanstvu pokušali praktično objasniti prednosti korištenja obnovljivih izvora energije. Usvojen je i prijedlog vijećnika Izeta Smajevića (SBiH) da se formira koordinaciono tijelo u Općini Visoko koje bi radilo na projektima poboljšanja energetske efikasnosti, a odlučeno je i da se u narednih 60 dana pripremi i prezentacija za javnost.

Informacija je jednoglasno usvojena sa 24 glasa ZA.

14. Informacija o izradi studije vezano za projekat grijanja općine Visoko iz TE Kakanj

Informacija o izradi Studije danas nije usvojena, ZA je bilo 5 vijećnika, 2 Protiv i 13 Uzdržanih.

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

15. Informacija o realizaciji Zaključka Općinskog vijeća Visoko sa tematske sjednice, održane 21.2.2014. godine

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

Nakon obraćanja predstavnika Sindikata Vitexa i Bosnafurnira, Informacija je jednoglasno usvojena sa 23 glasa ZA, a u narednom periodu bit će organiziran sastanak sa predstavnicima Doma zdravlja Visoko, te na taj način da se pokuša barem riješiti jedan dio problema radnika nekadašnjih velikih kompanija, a koji je vezan za liječenje.