Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Da li su i kada predsjednici i članovi nadzornih odbora završili usavršavanje?

jasmin omanovicPovodom vijećničkog pitanja vijećnika Jasmina Omanovića, koje glasi: “Da li su i kada predsjednici i članovi nadzornih odbora završili usavršavanje?” Služba za  finansije, privredu i lokalni ekonomski razvoj dostavlja sljedeći odgovor:

Po saznanjima kojima ova služba raspolaže tri člana nadzornih odbora imaju dokaz o završenom usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala.

Prema Uredbi o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala, naknadu za usavršavanje snosi podnosilac prijave. Prilikom raspisivanja javnog oglasa za članove nadzornih odbora javnih preduzeća nije tražen dokaz o završenom usavršavanju. Kako sadašnji predsjednici i članovi nadzornih odbora vrše svoju funkciju i njihov mandat teče, smatramo da je potrebno prilikom objave javnog oglasa za nove članove nadzornih odbora tražiti i dokaz o završenom usavršavanju.

Napominjemo da smo zatražili po ovom pitanju stav i tumačenje nadležnih ministarstava, a posebno kada je riječ o obavezama nadležnog organa koji u privrednom društvu vrše ovlaštenja po osnovu učešća državnog kapitala.