Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Tomičić tražio da mu se dostave imena svih visočkih ulica, da li znate koliko ih ima?

visoko naopako by mensud becarVijećnik Dalibor Tomičić zatražio je od Općinske službe da mu dostavi spisak svih ulica na području Općine Visoko. Služba za urbanizam,  stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline dostavila je spisak svih ulica. Tako smo saznali da u Visokom imamo 115 ulica, a vjerujemo da za mnoge niste znali iako ih je poprilično dosta u jednoj svojoj pjesmi opjevao Adnan Bajramović.

Pregled ulica na području Općine Visoko:

Bijela Džamija, Pertac, Oruča, Durmića,Hadžihasanova, Potkriž, Njegovića, Sinanagića, Matrakčijina, Kadića, Braće Zečevića, Džamijska, Pinjagića, Karavdića, Čabaravdića, Pašagića, Donja Mahala, Alagića, Skopljaka, Ihtijarevića, Delahmetovića, Mevića, Dr. Džananovića, Potok, Hazima Dedića, Perendina, Alije Izetbegovića, Šahinovića, Kralja Tvrtka, Salihbegovića, Gornje Rosulje, Tabhanska, Hamdije Kreševljakovića, Ševulje, Džemaludina Čauševića, Islamovića, Mehmeda Mujezinovića, Jevrejska, Basamaci, Vrančeva, “25 aprila”, Dahirovac, Mladih Muslimana, H.Voda, Zenička, Kožarska, Mehmed ef. Handžića, Naselje Luke  I, Patriotske lige, Naselje Luke  II, Aleja Šehida Resula, Naselje Luke  III, Čekrekčije, Naselje Luke  IV, Musala, VIII, Kadije Uvejsa, Branilaca, Ibrahima Hodžića, Čerpići, Čajengradska, Ozrakovići, Sarajevska, Carica, Mule Hodžića, Šadrvan, Moštrina, Franjevačka, Prijeko, Bosne Srebrene, Muderisa Bašića, Bulaklina, Visočkih brigada, Čaršijska, Rešada Kadića, Donje Rosulje, Hazima Dedića, Tekija, Muhameda Hadžijahića, Lovačka, Muzaferija, IX, Gazi Husrevbegova, Varoška, Husein-bega Gradašćevića, Mlinska, Podklisa, Križ, Šaćir ef.Sikirića, Banjerska, Kakanjska, Potina, Kovačica, Ljetovik, Zečevića, Podvisoki, V, Muftije Numanagića, Podvisoki, VI, Iznad Duvara, Podvisoki, VII, Bare, I, Burića, II, Novobrdska, III, Izeta Kurtalića, IV, Rašidovića, Špiljakova, Ferhatovića, Hasečića, Tjesnac, Pašića, Klisa.