Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Nema uvjeta za proglašenje prestanka stanja prirodne nesreće

civilna zastita zdkKantonalni štab civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona procijenio je da se još uvijek nisu stekli uvjeti za donošenje odluke o proglašenju prestanka stanja prirodne nesreće, nakon majskog poplavnog talasa i pojave klizišta. 

Stanje putne infrastrukture i dostignuti stepen saniranja šteta u najugroženijim općinama nije na zadovoljavajućem nivou, a veći broj ugroženih osoba je još uvijek smješten u zeničkoj kasarni. 

Članovi Štaba razmatrali su nalaze geološkog tima, na osnovu kojih će biti provjerena opravdanost boravka pojedinih lica u kolektivnom centru Kasarna i mogućnost njihovog sigurnog povratka kućama. 

Kantonalni štab civilne zaštite analizirao je sanaciju i izgradnju puteva, a izdata je naredba Kantonalnoj direkciji robnih rezervi da Općinskom štabu civilne zaštite Zenica stavi na raspolaganje 5.000 litara dizel goriva za potrebe daljnjeg angažovanja mehanizacije na raščišćavanju nanosa materijala u naselju Topčić Polje. 

Raspravljajući o situaciji sa humanitarnom pomoći koja i dalje stiže na područje Kantona, donesena je odluka o raspodjeli 120 tona brašna i 14 tona stočnog brašna ugroženim općinama, odobrene naredbom Federalnog štaba civilne zaštite. Brašno će, nakon procjene potreba u ugroženim općinama, biti distribuirano u narednih nekoliko dana. 

Krizni štab za zarazne bolesti životinja, putem Kantonalnog štaba civilne zaštite, izdao je naredbu o provođenju obaveznog cijepljenja svih goveda protiv antraksa, šuštavca, parašuštavca i tetanusa na čitavom području Zeničko-dobojskog kantona.