Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Fatić nosilac liste u izbornoj jedinici šest, Trako treći za Skupštinu ZDK

bps logoKako smo prethodno pisali dijelom smo bili i u pravu, nosilac liste za Federalni parlament u izbornoj jedinic 6 je Mirnes Fatić aktuelni vijećnik u OV Visoko. Predsjednik stranke Senad Trako je na listi za Skupštinu ZDK i nalazi se na poziciji tri kako smo i ranije pisali. Visočki BPS se nije odlučio za svog kandidata na listi za Državni parlament, a interesantno je recimo da su jedina stranka iz Visokog koja na listi za Federalni parlament ima čak četiri kandidata, dok na listi za Skupštinu ZDK imaju 7 kandidata.

SKUPŠTINA ZE-DO KANTONA

1. Šeper Šefik

2. Karagić Senaida

3. Trako Senad

4. Abdulahović Ismet

5. Hadžić Sanela

6. Mačković Zijad

7. Bećirović Jasna

8. Šehić Edisa

9. Smajlagić Dževad

10. Alibegić Safeta

11. Vlajković Ruža

12. Fejzović Arijana

13. Dervišević Halim

14. Zukan Samir

15. Bajramlić Belma

16. Merdić Husnija

17. Kadić Nermina

18. Hatibović Mirsad

19. Sejmen Kjazim

20. Pupić Aida

21. Artuković Nedžad

22. Alispahić Amela

23. Mahmutović Ekrem

24. Mušinbegović Almedin

25. Debić Zlatka

26. Šakić Sadmir

27. Kotorić Nermin

28. Mehić Nemsija

29. Tucić Salih

30. Čuraković Lejla

31. Kadrić Senad

32. Kantić Refija

33. Karahasanović Adnana

34. Osmanbašić Senad

35. Omić Adil

36. Dobraković Asifa

37. Mulamusić Amel

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA FBiH  (Izborna jedinica 6)

  1. Fatić Mirnes
  2. Lepić Ilda
  3. Kubat Derviš
  4. Čiva Vernesa
  5. Ganić Mahir
  6. Kriještarac Samira
  7. Hadžiosmanović Almir