Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Brojne aktivnosti udruženja

borackoU okviru realizacije prekograničnog projekta SAŠA-podrška socijalnoj inkluziji Roma u pograničnom području BiH i Srbije u UG Omladinska romska inicijativa “Budi mi prijatelj” održao se kurs informatike za naše članove/ice, na ovom kursu je bilo 17 polaznika/ica. Polaznici ovog kursa su zadovoljni informacijama koje su dobili na časovima i nakon završenog klursa svi su dobili certifikate.

U okviru prjekta „Ljetovanje na Boračkom jezeru“ koje implemnetira udruženje Obrazovanje gradi BiH u proteklih devet godina UG Omladinska romska inicijativa „Budi mi prijatelj“ je partner na ovom projektu gdje svake godine vdimo svoje najmlađe članove. Ove godine vodimo trideset mladih ljudi uzrasta od 13 do 20 godina. Na kampvanju djeca imaju priliku da se druže sa djecom iz drugih djelova BiH i da zajedno učestvuju u edukativnom programu, i sportsko rekreativnom tokom sedam dana koje će provesti zajedno.

kurs informatikeUdruženje građana Omladinska romska inicijativa “Budi mi prijatelj” realizuje projekt “Nije sramota niti informisan”. Osnovne aktivnosti ovog projekta su ralizacija edukativnih radionica. Imati ćemo pet radionica sa mladima u starosnoj dobi od 15 do 30 godina o temi spolnoprenosivih infekcija i rizčog ponašanja. I tri radionice sa trudnicama na teme reproduktivnog zdravlja, planiranje porodice i ishrana tokom trudnoće. Ovaj projekt realizujemo u saradnji sa organizacijom Care international.

radionice