Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Na sjednici Predstavničkog doma Federalnog parlamenta uvrštene potencijalne lokacije za gradnju hidroelektrana Dobrinje, Visoko 1 i Mulići

mini- hidroelektrana-480x369Na sjednici Predstavničkog doma Federalnog parlamenta koja je počela jutros poslanici bi, između ostalog, trebali razmatrati i Prijedlog prostornog plana Federacije BiH za period 2008. do 2028. godine. Naime, Vlada Federacije BiH je na jučerašnjoj hitnoj sjednici utvrdila amandman na Prijedlog prostornog plana Federacije BiH za period 2008. do 2028. godine koji postaje sastavni dio ovog prijedloga. 

Amandmanom se u tekstualni i grafički dio Prijedloga prostornog plana Federacije BiH za ovaj period uvrštavaju potencijalne lokacije za gradnju hidroelektrana Dobrinje, Visoko 1 i Mulići, svaka instalirane snage od 9,28 MW. Za ove objekte navedena je i obaveza izrade studijske dokumentacije u prve četiri godine nakon donošenja plana. 

Strateškim planom i programom razvoja energetskog sektora FBiH dati su objekti instalirane snage više od 10 MW koji će biti građeni do 2030. godine. Za objekte instalirane snage manje od 10 MW date su potencijalne lokacije za gradnju MHE, ali nisu definirani konkretni objekti koji se planiraju graditi u razmatranom periodu. 

S obzirom na to da je naknadno izvršeno precizno geodetsko snimanje korita rijeke Bosne na području općine Visoko, te da je izrađena predstudijska dokumentacija vezana za izgradnju navedenih energetskih objekata što omogućava analizu prostornih mogućnosti izgradnje, bilo je opravdano planirati njihovu izgradnju u ovom planskom periodu, uz obavezu izrade detaljne studijske dokumentacije u prvom izvještajnom periodu i potvrdu nalaza iz predstudije. 

Posted in BiH