Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

U toku procjene područja sigurnih za povratak

maglaj31Da bi se osigurao bezbjedan povratak lica evakuisanih tokom poplava u Zeničko-dobojskomo kantonu, nedavno je formiran  poseban stručni tim stručnjaka geološke i građevinske struke koji procjenjuju stanje na terenu u pogledu stabilnosti klizišta u najugroženijim područjima općina Zenica Žepče i Maglaj. Ovaj stručni tim, sastavljen od stručnjaka federalnog Zavoda za geologiju, te članova kantonalnog i općinskih štabova civilne zaštite geološke i građevinske struke, procjenjuju najveća klizišta te će se uskoro sačiniti i definitivan izvještaj o područjima na koja se može vratiti stanovništvo sa ugroženih područja. O realizaciji ovog posla raspravljano je na jutrošnjoj (30. 06. 2014.) sjednici Kantonalnog štaba civilne zaštite.

Očekuje se da će zvanični izvještaj sadržavati sve relevatne podatke počev od pozicije klizišta i stambenih objekata oko klizišta, morfoloških karakteristika terena, dimenzije i geološku građu kllizišta pa do hidroloških i hidrogeoloških značajki tih područja. Potom, očekuje se da članovi ovog Stručnog tima daju ocjenu i preporuke za sanaciju klizišta i smjernice za izradu projektnih zadataka. Na osnovu ovog dokumenta, Kantonalni štab civilne zaštite donijet će odluku o povratku evakuisanih osoba na područja koja su sigurna za povratak, a za osobe sa područja koja se proglase opasnim po daljnje stanovanje i gradnju stambenih objekata, rješenja će se tražiti u skladu sa prethodno donesenim smjernicama i stavovima o zbrinjavanju porodica koje se nemaju gdje vratiti.

Na ovoj sjednici Štaba raspravljano je i o instrukciji upućenoj od strane federalnog Ministarstva okoliša i turizma u vezi sa zbrinjavanjem svih vrsta otpada u poplavljenim područjima shodno zakonskoj regulativi u ovoj oblasti. Naime, svaka općina dosad je trebala odrediti lokacije u industrijskim zonama na koje se odlaže mješoviti otpad, a tamo gdje se povukla voda, ako to već nije učinjeno,  potrebno je formirati privremena odlagališta, po mogućnosti betonirane plohe za prosušivanje mješovitog otpada poput komunalnog, zatim namještaja, bijele tehnike, guma, plastike i elektronskog otpada. Na tim privremenim depoima potrebno je izvršiti selekciju po vrstama otpada i posebno provjeriti ima li neeksplodiranih ubojitih sredstava. Komunalni otpad treba odvoziti na uređene gradske i regionalne deponije, poput Mošćanice Zenica, a za ostale vrste otpada treba postupiti prema zakonskim odredbama. Kako je federalno resorno ministarstvo ovlastilo pojedine firme u Federaciji BiH da skladište i zbrinu određene vrste otpada, to je potrebno tim firmama distribuirati opasni otpad poput kemikalija i medicinskog otpada, ambalažnog, elektronskog i električnog otpada. Na općinskim deponijama se zabranjuje odlaganje pomenutih vrsta otpada. Isto važi i za infektivni otpad životinjskog porijekla, kaže se u instrukciji koju je Kantonalni štab proslijedio svim općinskim štabovima civilne zaštite.

U pogledu smještaja osoba u kolektivnim centrima, briga o njima se vrši kontinuirano, pa se osim hrane i higijenskih potrepština obezbjeđuje i 24-satna medicinska njega, posebno za teže bolesnike. Krizni štab za zdravstvo izvjestio je da nema nijedne epidemije zaraznih bolesti te da je zdravstvena situacija kako u kolektivnim centrima tako i na ugroženim područjima pod kontrolom. Uz to, ovaj krizni štab izvjestio je da je završena deratizacija na području cijelog Kantona, a da će se dezinfekcija nastaviti i dalje raditi.