Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

U ZDK-u otpad zbrinjavati prema uputstvima na sigurna mjesta

civilna zastita zdkNa sjednici Kantonalnog štaba Civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona raspravljano je o instrukciji, upućenoj od Federalnog ministarstva okoliša i turizma, u vezi sa zbrinjavanjem svih vrsta otpada u poplavljenim područjima shodno zakonskoj regulativi u ovoj oblasti. Prema toj instrukciji svaka općina dosad je trebala odrediti lokacije u industrijskim zonama na koje se odlaže mješoviti otpad, a tamo gdje se povukla voda, ako to već nije učinjeno, potrebno je formirati privremena odlagališta, po mogućnosti betonirane plohe za prosušivanje mješovitog otpada poput komunalnog, zatim namještaja, bijele tehnike, guma, plastike i elektronskog otpada. 

Na tim privremenim depoima potrebno je izvršiti selekciju po vrstama otpada i posebno provjeriti ima li neeksplodiranih ubojitih sredstava. 

Komunalni otpad treba odvoziti na uređene gradske i regionalne deponije, poput Mošćanice kod Zenice, a za ostale vrste otpada treba postupiti prema zakonskim odredbama. 

Kako je federalno resorno ministarstvo ovlastilo pojedine firme u Federaciji BiH da skladište i zbrinu određene vrste otpada, to je potrebno tim firmama distribuirati opasni otpad poput hemikalija i medicinskog otpada, ambalažnog, elektronskog i električnog otpada. 

Na općinskim deponijama se zabranjuje odlaganje spomenutih vrsta otpada, a isto važi i za infektivni otpad životinjskog porijekla, kaže se u instrukciji koju je Kantonalni štab ZDK-a proslijedio svim općinskim štabovima civilne zaštite.