Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Izvještajna skupština Saveza za sport i rekreaciju invalida

SSI SkupstinaPrvog ljetnjeg dana tekuće godine u Maloj sali općine Visoko održana je redovna Izvještajna skupština Saveza za sport i rekreaciju invalida (SSRI) Visoko. Od pozvanih 21 delegata skupštine istoj je prisustvovalo 19 , kao i određen broj pozvanih gosta. Predstavnik Sportskog saveza Visoko, predsjednik košarkaškog kluba Visoko, predsjednik šahovskog kluba ,  predsjednik UGIR, predsjednik USOV, predstavnik  RVI,  predstavnik općine ( Služba društvenih djelatnosti), poslanik federalnog parlamenta BiH…. Razmatrani su Izvještaji o radu, Finansijski izvještaj i Izvještaj nadzornog odbora,  a potom  usvojeni Plan rada i  Finansijski plan sa Kalendarom takmičenja za 2014. godinu.  U formi Zaključka sa ove Skupštine pokrenuta su dvije  inicijativa:

– Da se u koordinaciji sa srodnim udruženjima ( udruženja koja okupljaju populaciju osoba sa invaliditetom) zahtijeva od Općinskog Vijeća  proglašenje istih udruženjima ili savezima od posebnog interesa za Općinu , a samim tim i obezbjeđenje posebnog granta u budžetu Općine.

– Pokrenuti inicijativu na nivou Federacije BiH  za donošenje posebnog zakona o sportu za osobe sa invaliditetom, a sve na osnovu Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom koji je prihvaćen od naša država 2010. godine.

 Nakon iscrpne i pozitivno okončane Izvještajne skupštine SSRI Visoko druženje je nastavljeno na sportskom stadionu Luke, odnosno boćarskoj stazi gdje je organizovano i uspješno realizovano općinsko takmičenje u dvije sportske discipline za osobe sa invaliditetom.

– Općinsko takmičenje u boćanju, gdje je učešće uzelo 9 ekipa a istu sačinjavaju po dva takmičara. U konačnom poretku, nakon na momente vrlo napete i neizvjesne pobjede plasman je sljedeći: 1. mjesto pripalo je ekipi Kemal Kardaš i Asim Pamuković koji su u finalu pobijedili ekipu u sastavu Avdija Višča i Novokmet Esad- Rora, dok je treće mjesto pripalo ekipi koju su sačinjavali Skopljak Dževad i Memić Rašid.

– U šahovskim susretima poredak je sljedeći: 1. Mjesto podijelili su Kadić Muhamed i Kokoruš Saša osvojivši isti broj bodova, dok je zasluženo treće mjesto pripalo Sejdić Seadu- Seji.

Foto i tekst:                                                                                                                               Visoko: 21.06.2014.