Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Maratonska 19. sjednica

velika sala opcine visokoJučer i danas je održana 19. sjedica Općinskog vijeća Visoko na kojoj je razmatrano ukupno 16 tačaka dnevnog reda. Interesantno za ovu sjednicu je prisustvo jako malog broja vijećnika, svega 14, a nakon pauze 13 što je minimum za kvorum. Sama sjednica je kasnila 25 minuta zbog nepojavljivanja predsjedavajuće Općinskog vijeća i njene zamjenice, pa se prvo pristupilo izboru novog privremenog predsjedavajućeg. Predsjedavajući 19. sjedice je bio Halim Dervišević (BPS) koji je izabran jednoglasno (ZA 14). Sjednica je ukupno trajala oko 9 sati.

1.        Izvještaj o procjeni šteta uzrokovanih kišom i poplavama u maju
Izvjestilac: Dragan Božičković, pomoćnik načelnice
Izvještaj je usvojen jednoglasno (ZA 14)

2.        Izvod iz zapisnika sa 18. Sjednice Općinskog vijeća Visoko
Usvojeno jednoglasno (ZA 14)

3.        Prijedlog odluke o usvajanju Urbanističkog projekta Centar u Visokom
Izvjestilac: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice
Nataša Grgić (predstavnik Instituta za građevnirastvo ”IG” d.o.o. Banja Luka) je prezentovala Urbanistički projekat ”Centar” Visoko.
Nakon nekoliko pitanja za izvjestioca pristupilo se raspravi. Antović Zdenko je pozvao ”projektante Urbanističkog projkta ”Centar” Visoko na krivičnu odgovornost zbog lažno konstatovanog činjeničnog stanja”. Predlagač Nidžara Hadžiomerović je predložila da se Prijedlog Urbanističkog projekta pretvori u Nacrt te se da na 30-dnevnu javnu raspravu i doradu je odbijen (ZA 5, PROTIV 2, SUZDRŽAN 7). Prijedlog Urbanističkog projkta ”Centar” Visoko je odbijen (ZA 0, PROTIV 2, UZDRŽAN 12).

4.        Nacrt odluke o usvajanju Regulacionog plana poslovne zone “Ozrakovići” Visoko – lokalitet I
Izvjestilac: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice
Boris Badža (predstavnik Instituta za građevinarstvo ”IG” d.o.o. Banja Luka) je prezentovao prijedlog Regulacionog plana poslovne zone ”Ozrakovići” Visoko – lokalitet I. Nakon kraće rasprave Nacrt odluke je usvojen jednoglasno (ZA 14) te dat u daljnju proceduru.

5.        Informacija o stanju i zaštiti životne sredine na području općine Visoko, sa posebnim osvrtom na zbrinjavanje otpada i poslovima na projektovanju i stavljanju u funkciju reciklažnog dvorišta sa transfer stanicom
Izvjestilac: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice
Mahir Hadžiabdić (predstavnik konzorcija ENOVA) je prezentovao Projekat sanacije postojeće općinske deponije ”Očazi”, prilagođavanje regionalnom konceptu komunalnog otpada u općini Visoko, te izgradnju transfer stanice i centra za selekciju otpada. Nakon mnogo pitanja i rasprave Informacija uz prijedlog Dejana Šćepanovića (SDP) da nadležna služba u narednih 30 dana organizuje sastanak sa predstavnicima mjesnih zajednica da bi se na tom sastanku utvrdila lokacija za transfer stanicu i centar za selekciju otpada, te prijedlog Adnana Frljka (SDA) da vijećnici i RTV Visoko odu u Konjic u sličnu transfer stanicu i centar za selekciju otpada te snime reportažu o toj stanici i centru, sve u svrhu edukacije javnosti o kakvom se projektu radi je usvojena jednoglasno (ZA 14).

6.        Prijedlog odluke o načinu izgradnje, uslovima i naknadi za izgradnju rezidencijalnih naselja
Izvjestilac: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice
Bez pitanja za izvjestioca se pristupilo kraćoj raspravi i glasanju. Odluka je usvojena jednoglasno (ZA 14).

Nakon polasatne pauze se sjednica nastavila, ali je zbog bolesti još jedan vijećnik napustio sjednicu.

7.        Prijedlog odluke o ovlaštenju Općinske načelnice za zaključenje ugovora o kupovini nekretnina za potrebe puta u naselju Arnautovići
Izvjestilac: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice
Odluka je bez pitanja i rasprave uvojena jednoglasno (ZA 13)

8.        Prijedlog odluke o ovlaštenju Općinske načelnice za zaključenje ugovora o prodaji nekretnine za potrebe iz gradnje kablovske trafostanice u naselju Prijeko
Izvjestilac: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice
Odluka je bez pitanja i rasprave usvojena jednoglasno (ZA 13)

9.        Prijedlog zaključka o prihvatanju ponude za preuzimanje privremenog prava korištenja zemljišta za potrebe puta u Prijekom
Izvjestilac: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice
Zaključak je bez pitanja i uz ispravku štamparske greške usvojena jednoglasno (ZA 13)

10.    Prijedlog rješenja o davanju saglasnosti Bjeloš Borislavu i Ljiljani iz Bijeljine za otuđenje nekretnina k.č. 670/2 KO Čekrčići
Izvjestilac: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice
Rješenje je uz vrlo kratku raspravu usvojena jednoglasno (ZA 13)

11.    Prijedlog rješenja o davanju saglasnosti Šarić Zoranu i Vasiliji iz Brčkog za otuđenje nekretnina k.č. 387/2 KO Kula Banjer
Izvjestilac: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice
Rješenje je bez pitanja i rasprave usvojena jednoglasno (ZA 13)

12.    Prijedlog rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina
Izvjestilac: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća
Rješenje je usvojeno jednoglasno (ZA 13)

13.    Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Visoko
Izvjestilac: Džemil Halilović, predsjednik Komisije za izbor i imenovanja
Odluka je uz nekoliko pitanja i bez rasprave usvojena jednoglasno (ZA 13)

14.    Izvještaji o poslovanju javnih preduzeća u 2013. godini, sa planom i programom rada javnih preduzeća i finansijskim planom za 2014. godinu i izvještaji o radu nadzornih odbora javnih preduzeća u 2013. godini:
14.1. JKP “Gradska groblja” d.o.o. Visoko
14.2. JKP “Visoko” d.o.o. Visoko
14.3. JP “Veterinarska stanica Visoko” d.o.o. Visoko
14.4. JP “Radio i televizija Visoko” d.o.o. Visoko
14.5. JP “Visoko Ekoenergija” d.o.o. Visoko
Izvjestilac: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice
14.1. O dokumentima svakog preduzeća se posebno raspravljalo.
Izvještaj o poslovanju JKP “Gradska groblja” d.o.o. Visoko u 2013. godini, sa planom i programom rada preduzeća  i finansijskim planom za 2014. godinu,  Izvještaj o radu Nadzornog odbora preduzeća 2013. godine, izvještaj o radu Skupštine preduzeća u 2013. godini, te revizorski izvještaj ovog javnog preduzeća za 2013. su bez pitanja i rasprave odbijeni (ZA 0, PROTIV 0, UZDRŽAN 13)
14.2. Izvještaj o poslovanju JKP “Visoko” d.o.o. Visoko u 2013. godini, sa planom i programom rada preduzeća  i finansijskim planom za 2014. godinu,  izvještaj o radu Nadzornog odbora preduzeća 2013. godine, izvještaj o radu Skupštine preduzeća u 2013. godini, te revizorski izvještaj ovog javnog preduzeća za 2013.godini te revizorski izvještaj ovog javnog preduzeća su uz nekoliko pitanja i kraću raspravu odbijeni (ZA 9 PROTIV 0 UZDRŽAN 4)
14.3. Izvještaj o poslovanju JP “Veterinarska stanica Visoko” d.o.o. Visoko u 2013. godini, sa planom i programom rada preduzeća  i finansijskim planom za 2014. godinu,  izvještaj o radu Nadzornog odbora preduzeća 2013. godine, izvještaj o radu Skupštine preduzeća u 2013. godini te revizorski izvještaj ovog javnog preduzeća za 2013.godini te revizorski izvještaj ovog javnog preduzeća su uz nekoliko pitanja i burnu raspravu odbijeni (ZA 9, PROTIV 0, UZDRŽAN 4). Prijedlog zaključka Izeta Smjaevića (SBiH) o prevazilaženju situacije u ovom preduzeću slanjem usaglašenog prijedloga svih pomenutih dokumenata između menadžmenta preduzeća i Nadzornog odbora u roku od 30 dana Općinskom vijeću je odbijen (ZA 5, PROTIV 0, UZDRŽAN 8), a prijedlog zaključka Dejana Šćepanovića o prevazilaženju sitacije u ovom preduzeću sazivanjem Skupštine i biranjem novog Nadzornog odbora je odbijen (ZA 9, PROTIV 0, UZDRŽAN 4).
14.4. Izvještaj o poslovanju JP “Radio i televizija Visoko” d.o.o. Visoko u 2013. godini, sa planom i programom rada preduzeća  i finansijskim planom za 2014. godinu,  izvještaj o radu Nadzornog odbora preduzeća 2013. godine, izvještaj o radu Skupštine preduzeća u 2013. godini te revizorski izvještaj ovog javnog preduzeća za 2013.godini te revizorski izvještaj ovog javnog preduzeća su uz nekoliko pitanja i burnu raspravu odbijeni (ZA 7, PROTIV 0, UZDRŽAN 6). U toku rasprave Općinsko vijeće je jednoglasno usvojilo (ZA 13) odluku da se Općionskom vijeću obrati Faruk Avdović, uposlenik JP ”Radio i televizija Visoko” d.o.o. Visoko, te se on i obratio. Općinsko vijeće je usvojilo jednoglasno (ZA 13) zaključak da zadužuje menadžment i Nadzorni odbor JP ”Radio i televizija Visoko” d.o.o. Visoko da napravi plan konsolidacije preduzeća u roku od 30 dana.
14.5. Izvještaj o poslovanju JP “Visoko Ekoenergija” d.o.o. Visoko u 2013. godini, sa planom i programom rada preduzeća  i finansijskim planom za 2014. godinu,  izvještaj o radu Nadzornog odbora preduzeća 2013. godine, izvještaj o radu Skupštine preduzeća u 2013. godini te revizorski izvještaj ovog javnog preduzeća za 2013.godini te revizorski izvještaj ovog javnog preduzeća su uz jedno pitanje i kraću raspravu usvojeni jednoglasno (ZA 13)
Na kraju je jednoglasno usvojen (ZA 13) zaključak da Općinsko vijeće zadužuje predstavnika Općine da sazove skupštine javnih preduzeća i potvrde zaključke Općinskog vijeća.

15.    Informacija o vodosnabdijevanju i stanju lokalnih vodovoda na području općine Visoko, sa planom aktivnosti
Izvjestilac: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice
Informacija je uz nekoliko pitanja i kraću raspravu, te Općinsko vijeće zadužuje nadležne službe da realizuju aktivnosti predviđene planom realizuju usvojna jednoglasno (ZA 13)

16.    Vijećnička pitanja i inicijative
Vijećnici Elvir Špiodić, Izet Smajević, Dejan Šćepanović su bili zadovoljni odgovorima na pitanja od prošle sjednice.
Dejan Šćepanović (SDP) je predao svoje pitanje i inicijativu bez čitanja u svrhu bržeg završetka sjednice.
Dalibor Tomičić (SDP) podnio inicijativu da se naplaćuje taksa političkim stankama za lijepljenje plakata na stubove javne rasvjete i time dodatno puni budžet.
Nevzeta Begić (SBB) pitala zašto se više ne sadi cvijeće na ulaz u grad i zašto su sjednice petkom, a ne subotom kako je ranije usvojeno.