Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Romana Brkić imenovana za sudiju u Banjoj Luci

romana brkicVisoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) na dvodnevnoj sjednici (18. i 19. juna), donijelo je odluke o imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija u BiH. Na spisku za nivo  Federacije BiH, RS-a i Distrikta Brčko nalazi se 35 osoba koje su ispunile visoke kriterije za obavljanje funkcija u pravosuđu Bosne i Hercegovine, kao što su stručno znanje, radno iskustvo, radni rezultati, stručne sposobnosti zasnovane na dosadašnjim rezultatima u karijeri… Novoimenovani nosioci pravosudnih funkcija će na dužnost stupiti 1. jula 2014.

Među imenovanim sudijama za nivo RS-a nalazi se i Romana Brkić, inače, aktuelna ministrica za pravosuđe i upravu ZDK. Brkić je imenovana za sudiju Općinskog suda u Banjoj Luci. Stupila je, kao kadar SDP-a, na dužnost ministrice u Vladi Zeničko-dobojskog kantona raspadom koalicije SDP-SDA u junu 2012. umjesto SDA-ovca Miroslava Penke.

U svom mandatu u Vladi ZDK, ministrica Brkić je uspjela iz međunarodnih fondova obezbijediti 1,5 miliona eura za izgradnju zgrade Kantonanog tužilaštva Zenica i rekonstrukciju zgrade Osnovnog suda u Zenici. Također, ministrica Brkić je doprinijela, u saradnji s USAID-om i Udruženjem poslodavaca FBiH, poboljšanju poslovanja realnog sektora u Zeničko-dobojskom kantonu i Federaciji BiH.

Inače, ministrica Romana Brkić (1983.) je iz Tešnja i najmlađi je ministar u Vladi ZDK. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Sarajevu 2006., a pravosudni ispit je položila 2009.