Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Naselja Željeznog Polja uspješno povezana

zeljezno poljeIz Federalne direkcije robnih rezervi, naredbom Federalnog štaba civilne zaštite Zeničko-dobojskom kantonu bit će dostavljene nove količine stočne hrane, pa je na jutrošnjoj (16. 06. 2014.) sjednici Kantonalnog štaba civilne zaštite određeno kojim općinama će se uputiti 10.000 kilograma kukuruzne prekrupe, 20.000 kilograma kukuruza u zrnu i 10.000 kilograma stočnog brašna. Sa prethodnim količinama koje su ranije distribuirane stočarima na području Kantona, ovim je ukupno dosad podijeljeno 75 tona stočne hrane, a ova aktivnost bit će nastavljena i u narednom periodu.

Od Federalnog štaba civilne zaštite također je stigla i obavijest o prihvatanju prijedloga Federalnog zavoda za zapošljavanje da se realizuje program javnih radova pod nazivom „Zajedno u obnovi“. Ovim programom bit će angažovano najmanje 2000 nezaposlenih osoba s područja ugroženih poplavama i klizištima. Kantonalna uprava civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona bit će uključena u ove aktivnosti kako bi se ne samo dobila dodatna pomoć na otklanjanju posljedica prirodne nesreće već i ublažile socijalno-ekonomske posljedice uzrokovane zadnjim poplavama.

Kantonalnom štabu civilne zaštite dostavljen je i Izvještaj o klizištima na području Željeznog Polja sa prijedlogom mjera za sanaciju. Prema podacima iz ovog izvještaja klizište u naselju Mjestova ravan ne može se sanirati trajno, a slična je situacija i sa klizištem u Balačićima, za koje bi se trebao uraditi precizan projekt sanacije, ali ni tada nije izvjesno da bi se ovo klizište moglo trajno uspješno riješiti. Kad su u pitanju klizišta u naseljima Šahmani kao i Šahmani Donji, površine klizanja tla su prevelike i previše duboke da bi se mogla uraditi uspješna sanacija i time omogućiti sigurno stanovanje u okolini ovih klizišta. Uz to, protok vode i zemljanog materijala kroz ova klizišta je i dalje izuzetno jak tako da postoji mogućnost još većeg proširenja klizišta u odnosu na trenutnu situaciju. Prema preporukama geologa, područja opasna za stanovanje i kretanje bit će obilježena vidljivim trakama i na druge načine, kako bi se osigurala bezbjednost mještana. Nakon sveobuhvatne analize, Štab će donijeti odluku o daljnjem postupanju u vezi sa saniranjem klizišta. Pored ovog, na jutrošnjoj sjednici Štaba analizirano je stanje uređenosti puteva u naselju Željezno polje. Štab je informiran da su najteži radovi na izgradnji alternativnih puteva okončani i sada su sva naselja u Željeznom Polju putnom komunikacijom povezana sa centrom Željeznog Polja – naseljem Mjestova ravan.

Krizni štab za zdravstvo izdao je naredbu Zavodu za javno zdravstvo Kantona da se laboratorijske analize briseva uzetih sa površina u objektima pogođenim poplavama neće naplaćivati.