Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Utvrditi sigurna mjesta za povratak

maglaj7Na današnjoj (11. 06. 2014.) sjednici Kantonalnog štaba civilne zaštite analizirana je situacija u vezi sa napretkom ostvarenim na putnim komunikacijama na području Željeznog Polja. Štab je informisan da je put za Jastrebac nasut i prohodan te je sa jučerašnjim danom riješena ova putna komunikacija. Put prema Biljevini je trebao biti okončan u toku jučerašnjeg dana, ali problem je nedostatak materijala radi kojeg mehanizacija stoji. Stoga je zadužen direktor Kantonalne direkcije za ceste da za putnu komunikaciju od sela Biljevina do Mjestove ravni pripremi projektni zadatak za angažovanje firme izvođača radova koji bi radili na sanaciji ovog puta, a time će uedno prestati angažovanje mehanizacije od strane Kantonalnog štaba c.z.-a.

Štab je također informisan u vezi sa zdravstvenim stanjem evakuisanih osoba smještenih u Penzionerskom domu. Nakon ljekarskih pregleda, ustanovljeno je da sve osobe mogu biti izmještene iz ove ustanove, osim jedne koja iziskuje bolnički smještaj. S obzirom na činjenicu da u zeničkoj kasarni zbog aktuelne vojne vježbe „Zajednički napor 2014“ boravi više stotina vojnika iz drugih krajeva BiH, to je zaključeno da će se u narednih nekoliko dana problem izmještanja lica iz Penzionerskog doma rješavati u saradnji sa Općinama iz kojih dolaze ova lica.

Kada je riječ o licima od ranije smještenim u zeničkoj kasarni, ali i drugim kolektivnim smještajima, dogovoreno je da se uputi naredba svim nadležnim općinskim komisijama da utvrde koja lica iz kolektivnih smještaja se mogu vratiti svojim kućama i putem  zvaničnog akta to i potvrde. Uz to, dogovoreno je da Krizni štab za zdravstvo do sutra pripremi cjelovitu informaciju o zdravstvenom stanju osoba smještenih u zeničkoj kasarni i drugim kolektivnim smještajima i o tome izvjesti Kantonalni štab civilne zaštite. Kada se ovima pridruže i zvanični podaci geologa i drugih stručnjaka u vezi sa stanjem klizišta, bit će moguće odrediti koja mjesta su sigurna za povratak evakuisanih lica svojim kućama.

Štab je također informisan da su Općine ugrožene poplavama dostavile svoje zahtjeve za jednokratnu interventnu finansijsku pomoć, pa će se u skladu sa zakonskom regulativom ova sredstva obezbijediti iz transfera Federalnog štaba civilne zaštite jer se radi isključivo o namjenskim sredstvima koja postoje za ove svrhe kao i iz interventnih sredstava Vlade Federacije BiH.