Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Obavijest o upisu u prve razrede školske 2014./2015. godine

mss-hazimsabanovic

Uprava MSŠ „Hazim Šabanović“ obavještava sve učenike završnih, IX razreda osnovnih škola da će se upis u škole Mješovitog srednjoškolskog centra vršiti od 10. do 17. juna za tehničke škole, odnosno od 10. do 24. juna za stručne škole. Ovaj upis se vrši prema konkursu koji je objavljen 10. 6. 2014. godine u listu „Naša riječ“ Zenica.

Za upis u prvi razred neke od ponuđenih škola u Mješovitom srednjoškolskom centru kandidat je dužan dostaviti sljedeću dokumentaciju:

–          Zahtjev za upis (poseban formular koji se dobija u prostorijama škole, pri upisu);

–          Izvod iz matične knjige rođenih;

–          Originalna svjedodžba o završenoj osnovnoj školi;

–          Originalno uvjerenje o uspjehu u VI, VII i VIII razredu;

–          Druga dokumentacija relevantna za utvrđivanje bodova u skladu sa Kriterijima (npr. diplome sa raznih takmičenja i slično)

 

Škole koje postoje, broj odjeljenja i broj učenika:

 

Tehničke škole

     

Redni broj

Tehnička škola

Stručno zvanje

Broj odjeljenja

Broj učenika

1.

Ekonomska škola

Ekonomski tehničar

3

72

2.

Elektrotehnička škola

Elektrotehničar računarske tehnike i automatike

2

48

3.

Mašinska tehnička škola

Mašinski tehničar

1

24

4.

Građevinska tehnička škola

Građevinski tehničar

1

24

5

Tekstilna tehnička škola

Tekstilni tehničar

1

24

 

Svega tehničke stručne škole

 

8

192

Redni broj

Stručne škole

Zanimanje

Broj odjeljenja

Broj učenika

1.

Trgovinska stručna škola

Prodavač

1

24

2.

Tekstilna stručna škola

Konfekcionar tekstila – Krojač

1

24

3.

Stručna škola uslužnih djelatnosti

Frizer – Vlasuljar

1

24

4.

Mašinska stručna škola

Automehaničar

1

24

   

Bravar

½

12

   

Zavarivač

½

12

5.

Elektrotehnička stručna škola

Elektromehaničar

1

24

6.

Saobraćajna stručna škola

Autoelektričar

1

24

 

Svega stručne škole

 

7

168

         
 

Svega (A+B)

 

15

360

 

Detaljnije informacije o mjestu i vremenu predaje dokumentacije za prijem, te kriterijima za upis oglašene su na oglasnoj ploči škole.