Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Zabrana naplate opomene

banka salter Dana 01.05.2014.godine stupio je na snagu Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga (“Službene novine FBiH” broj 31/14), (u daljem tekstu: Zakon). Članom 32. Zakona propisana je zabrana naplaćivanja opomena za kašnjenje u plaćanju dospjelih obaveza korisnika po ugovorima iz Zakona, uključujući i opomene na ugovore iz člana 3. Zakona. S obzirom na navedeno u obavezi ste, ovu zakonsku odredbu primjenjivati od dana stupanja na snagu Zakona, bez dodatnih podzakonskih akata Agencije, a kako je to definisano u prijelaznim i završnim odredbama Zakona.

Naglašavamo, da se ova zabrana naplaćivanja opomena odnosi na sva fizička lica. Sto se tiče pravnih lica, potrebno je da se i dalje pridržavate preporuka Agencije – naknade za slanje opomena broj 04-1-2811/13 od 19.08.2013.godine, upućene svim bankama, MKO i lizing društvima u Federaciji BiH.

Posted in BiH