Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Zaboravljeni info Bilten Općine

bilten 2Neposredno prije poplava koje su pogodile našu općinu, reformatorska vlast na čelu sa reformiranom SDA smogla je snage da sa leđa poreskih obveznika putem Info-biltena Općine Visoko upozna šire narodne mase sa (ne)radom nove općinske vlasti. Pregledavanjem Info-biltena može se uočiti da istim dominiraju slike naše načelnice, te se sam po sebi nameće zaključak da Info bilten predstavlja prije svega promociju naše načelnice, njenih putešestvija po bratskoj nam Turskoj, kao i silnih sohbeta organizovanih u čast naših prijatelja iz butumdunjaluka koji su pohodili našu općinu u proteklom periodu vladanja naših reformista. Bilten baš kao u doba komunizma obiluje informacijama i podacima za koje vlast smatra da se trebaju naći u jednom informativnom glasilu koji je namijenjen širim narodni masama, odnosno potencijalnim budućim glasačima. Valjda je to u skladu sa pravilima objektivnog i  transparentnog, odnosa spram građana za koji su se reformatori zalagali tokom svojih predizbornih kampanja.

Da ne poznajem stanje u kojem se nalazi naša općina, a da mi u ruke dođe ovaj bilten pomislio bih da živimo negdje drugo, a ne u Visokom. Međutim, načelnica, njeni saradnici, većina u Općinskom vijeću Visoko, treba da znaju i da prihvate, a to je svakako demokratski, ljudski  i normlano da svaki građanin, ima svoju percepciju rada općinske vlasti, bez obzira koliko se oni trudili da nam uljepšaju našu stvarnost. Građani svoju percepciju rada lokalne vlasti ne zasnivaju na usvojenim odlukama, strategijama, studijama, bratimljenjima Info-biltenima i sl. Građani percepciju rada vlasti zasnivaju na realizaciji silnih odluka, strategija, studija i projekata, te na osnovu svakodnevnih životnih problema sa kojima se građani susreću, a koji se godinama ne rješavaju. I ova vlast kao i ona prethodna priča o istim problemima i nudi iste projekte bez konkretnih rješenja.

Ako općinske vlasti zaista imaju iskrene nijete da putem ovakvih ili sličnih glasila realno i objektivno upoznaju građane o svom radu i stanju na našoj općini, u tom slučaju bilten bi trebao da sadrži i sve probleme sa kojima se građani svakodnevno susreću, a za koje su od ove kao i prethodnih vlasti dobili čvrsta obećanja da će biti riješeni. Stoga, u biltenu se ne spominje, a trebalo bi da se spomene da su građani dobili većinu u Općinskom vijeću, koju čine stranački i koalicioni lojalisti, koji nisu vični datom zadatku, niti imaju predispozicija da naprave bilo kakve pozitivne promjene u našoj lokalnoj zajednici, svakodnevne napade pasa lutalica na djecu, odrasle, profesore itd., bez nade da će se ovaj problem u budućnosti riješiti, povećan broj nezapolsenih, sumnjive prijeme volontera i zaposlenika u Općinu Visoko, maćehinski odnos prema sportskim kolektivima i udruženjima koja stvaraju kulturu u našem gradu, prikaz katastrofalnog stanja mnogih MZ-a kada je u pitanju vodovodna i kanalazaciona mreža, kao i stanje kompletne infrastrukture, te niz drugih problema koji se na spominju, a trebali bi da se spominju u jednom Info-biltenu, pod uslovom da vlast zaista hoće da objektivno informiše građanstvo o stanju na općini. A ako o objektivnosti moramo suditi na osnovu inforamacija u biltenu i stvarnog našeg stanja na terenu možemo zaključiti da vlast ipak ne želi objektivno informisati građane.

Na koncu, ne trebaju nam nikakvi bilteni ili bilo koja druga glasila da shvatimo u kakvom vremenu i stanju živimo. Dovoljno nam je samo da svojim čulima i osjetilima kojim nas je uzvišeni Gospodar obdario sagledamo stanje oko sebe i sve će nam biti jasno.