Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Maratonska 18. redovna sjednica OV Visoko

opcinsko vijece visoko za

Jučer, odnosno sinoć, u Velikoj sali Općine Visoko je održana 18. redovna sjednica Općinskog vijeća Visoko, na kojoj je razmatrano 9. tačaka dnevnog reda. Ova, kao i prošla sjednica OV-a Visoko, kao po nekoj tradiciji, bila je maratonska, pa je tako, zbog gubljenja vremena na pojedinim tačkama, trajala od 15:00 sati do ponoći.

Važno je kazati da su se za vrijeme sjednice odigrale vječne žustre rasprave i prepucavanja pozicije i opozicije, a inicijativa koja je na prošloj sjednici usvojena, a koja je pomjerila vijećnička pitanja i inicijative na kraj sjednice OV-a pokazala se neefikasnom jer su ove rasprave još više uzavrele na samom kraju sjednice. Također, razlog zbog kojeg je prvenstveno usvojena ova inicijativa, to jeste da eventualni gosti i izvjestioci ne čekaju predugo na svoj red u dnevnom redu sjednice, pokazao se neutemeljenim, jer su danas pojedini gosti čekali i pet do šest sati na “svoju” tačku Dnevnog reda.

 

1. Izvod iz zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća Visoko. Usvojen jednoglasno sa 24 glasa ZA.

2.Informacija o prirodnoj nepogodi usljed obilnih padavina i posljedicama na području općine Visoko

Izvjestilac: Dragan Božičković, pomoćnik načelnice.

Ova tačka Dnevnog reda usvojena je jednoglasno, sa 24 glasa ZA, s tim da su još izvjestioci za ovu tačku još jednom pozvali sve građane općine Visoko da u što skorije vrijeme prijave sve štete na svojim usjevima, uzrokovane poplavama, što mogu učiniti u štabu Civilne zaštite općine Visoko, kako bi svaka od tih šteta bila procesuirana i nadoknađena u skladu s mogućnostima.

3. Informacija o pokretanju stečajnog postupka u Javnom komunalnom preduzeću “Gradska Groblja” Visoko.

Izvjestilac: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice.

Nakon duge i žustre rasprave u vezi svih dugovanja i potraživanja ovog preduzeća, kao i rasprave na temu 20 radnika koji su tokom stečajnog postupka proglašeni tehnološkim viškom i otpušteni, iako je opozicija uporno insistirala na tome da je ovo kršenje obećanja pozicije, koji su obećali da neće biti otpuštanja radnika prilikom reforme javnog sektora, ova tačka Dnevnog reda usvojena je sa 14 glasova ZA, 3 UZDRŽANA i 7 glasova PROTIV.

4.Prijedlog odluke o utvrđivanju visine naknade za nadzorne odbore javnih preduzeća, upravne i nadzorne odbore javnih ustanova i visini plaće za rukovodioce javnih preduzeća i javnih ustanova općine Visoko.

Izvjestilac: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice.

Ova tačka je povučena sa Dnevnog reda.

5. Izvještaji o radu javnih ustanova u 2013. godini, sa planom i programom rada javnih ustanova i finansijskim planom za 2014. godinu i izvještaji o radu upravnih odbora javnih ustanova u 2013. godini:

5.1 JU “Centar za kulturu i edukaciju” Visoko

5.2 JU “Centar za socijalni rad” Visoko

5.3 JU “Dom zdravlja” Visoko

5.4 JU “Gradska biblioteka” Visoko

5.5 JU KSC “Mladost” Visoko

5.6 JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko

5.7 JU “Zavičajni muzej” Visoko.

Izvjestilac: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice.

(Napomena: glasanje o izvještaju svake Javne ustanove su vršena zasebno, pa će tako biti i prezentirana)

5.1 Usvojeno jednoglasno sa 20 glasova ZA (kašnjenje pojedinih vijećnika sa pauze dalo je ovakav rezultat)

5.2 Nakon malog nesporazuma, finansijski plan za 2014. godinu JU “Centar za socijalni rad” vraćen je u prepravku, a izvještaj je jednoglasno usvojen sa 24 glasa ZA

5.3 Ova tačka je usvojena jednoglasno sa 24 glasa ZA, uz zaključak da općinska načelnica u roku od 30 dana treba dati prijedlog za formiranje Zdravstvenog savjeta, a zaključak je također jednoglasno usvojen.

5.4. Uz prijedlog vijećnika Dejana Šćepanovića (SDP), koji je spojen sa ovim izvještajem, ova tačka je usvojena jednoglasno sa 24 glasa ZA.

5.5 Usvojeno jednoglasno sa 24 glasa ZA, uz prijedlog vijećnika Mirze Omanović (SDA) da Nadzorni odbor KSC “Mladost” dostavi prijedlog zaključka OV-u u roku o 30 dana o tome da se ubuduće manja sredstva iz općinskog budžeta izdvajaju za RK “Bosna” Visoko, kako KSC “Mladost” ne bi otišlo u dugove. Također, i prijedlog je jednoglasno usvojen.

5.6. Ova tačka dnevnog reda usvojena je jednoglasno sa 24 glasa ZA, zajedno sa prijedlogom vijećnika Halim Dervišević (BPS) da se prilikom usvajanja budžeta za 2015. i 2016. godinu obezbijedi novac za izdavanje zaostalih plata u ovoj Javnoj ustanovi.

5.7 Jednoglasno usvojeno, sa 24. glasa ZA.

 

6. Informacija o stanju i poslovanju privrede na području općine Visoko u 2013. godini, sa posebnim osvrtom na stanje u oblasti zapošljavanja i mogućnosti poboljšanja.

Izvjestilac: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice.

Ova informacija, kao i zaključak da se u roku od 30 dana formira Privredni savjet, koji će usmjeriti zahtjeve privrednika kako prema općini Visoko, tako i prema resornim ministarstvima i nadležnim ustanovama na višim instancama vlasti, usvojeni su sa 15 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i 5 UZDRŽANIH.

7. Informacija o procesu privatizacije na području općine Visoko u 2013. godini, sa posebnim osvrtom na Robnu kuću “Vema”.

Izvjestilac: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice.

Nakon kratkog obrazlaganja o ovoj informaciji, te nakon opsežnog govora ministra privrede ZDK, Muhameda Husića, o stanju privatizacije Robne kuće “Vema”, ova informacija je usvojena jednoglasno sa 22 glasa ZA.

8. Informacija o stanju poljoprivredne proizvodnje i mjerama za unapređenje stanja u ovoj oblasti.

Izvjestilac: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice.

Zajedno sa zaključcima da se podnese apel resornom ministarstvu kako bi se što prije MSŠ “Hazim Šabanović” omogućilo uvođenje smjera Poljoprivredni tehničar, te sa prijedlogom da se u budžetu odvoje sredstva koja bi finansirala najmanje 50% pokretanja plasteničke proizvodnje, ova informacija je usvojena jednoglasno sa 22 glasa ZA.

9. Vijećnička pitanja i inicijative.

Usvojena inicijativa vijećnika Izeta Smajevića (SBIH) da se u urbanistički projekat Centar uvrsti i biciklistička staza, sa 21 glas ZA i 1 glas PROTIV.

Inicijativa vijećnika Vahida Ramića (SBB) za popisivanje lokalnih puteva, u svrhu klasifikacije istih u kategorije državno i privatno vlasništvo, nije usvojena sa 11 glasova ZA i 10 glasova PROTIV.

Inicijativa vijećnika Halima Derviševića (BPS) za dodjelu zemljišta na kojem bi se izgradio stadion u MZ Radovlje nije usvojena sa 11 glasova ZA i 10 glasova PROTIV.

Nova vijećnička pitanja i inicijative:

Zbog dužine trajanja ove sjednice vijećnici iz kluba SDP, Dejan Šćepanović i Dalibor Tomičić nisu čitali svoja pitanja i inicijative nego su ih samo predali predsjedavajućoj općinskog vijeća na dalje razmatranje.

Vahid Ramić (SBB): Inicijativa da se u što kraćem roku obilježi dionica magistralnog puta R445, u mjestu Dobrinje, između obnovljenih mostova u Dobrinju i Seoči, zbgo velikog broja saobraćajnih nesreća zabilježenih na ovom lokalitetu. Inicijativa upućena Direkciji cesta.

Zijada Smajlagić (SDA): Inicijativa da se u sanaciji šteta nanesenih prirodnim nepogodama, te u pripremi i planovima za budućnost posebno tretira Dobrinje, koje nakon svake veće oborine posebno strada. Inicijativa upućena općinskoj načelnici i svim nadležnim službama.

Halim Dervišević (BPS): Inicijativa da se uvede totalna zabrana saobraćaja u ulici Čaršijska, od Sebilja do kožarskog mosta, zbog prohodnosti za pješake, ali i zato jer je ovo jedno trgovačko jezgro grada koje bi mnogo ljepše izgledalo kao šetalište. Inicijativa upućena Službi za prostorno uređenje Općine Visoko.

Izet Smajević (SBIH): Pitanje – Da li je TKD “Bosna” Visoko, kroz stavku za sport u budžetu općine Visoko, aplicirao za dodjelu određenih sredstava, te da li su ta sredstva dodijeljena ovom sportskom kolektivu i u kom iznosu, budući da je ovaj kolektiv već drugu godinu zaredom državni prvak u taekwondo-u.

Dževad Fejzić (SDA): Inicijativa za izgradnju pješačke staze na magistralnom putu R445 između Šarenih Hanova i užeg gradskog jezgra, na mjestima gdje ovakva staza ne postoji, zbog sigurnosti građana koji se svakodnevno kreću ovom dionicom. Inicijativa upućena Direkciji za ceste.