Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

A pita li neko mještane Radovlja slažu li se?

uginule zivotinjeNa vanrednoj sjednici Općinskog štaba CZ Visoko od 23. maja donesena je naredba da se privremeno odlažu leševi uginulih životinja, ukoliko takvih bude, odnosno da se privremeno locira jama-grobnica na lokalitetu Paljike u MZ Radovlje. S obzirom da je za lokalitet Paljike osoben fluvio-denudacioni oblik reljefa koji je karakterističan za terene izgrađene od neogenih naslaga koji su podložni erozionim procesima, a biljne zajednice zastupljene na ovom lokalitetu su bare i močvare klase Phragmitetea Tx. Et Prsg. 42 koje u poređenju sa tipovima staništa iz Habitat Direktive najviše odgovaraju kodu 7230, te da su zajednice razvijene na močvarnim glejnim tlima sa tercijernim jezerskim sedimentom kao matičnim supstratom i nešto nižoj nadmorskoj visini, ovdje od biljnih vrsta svojom brojnošću i pokrovnošću dominiraju Phragmites communis, Juncus effusus, Equisetum telmateia, Ranunculus acer, Equisetum palustre, Mentha aquatica, Tussilago farfara i druge. Spektar indikatorskih vrijednosti će pokazati da se biljne vrste ove zajednice pojavljaju na submezotrofnom tipu staništa i žive na svježem, dobro aerisanom tlu, i više manje su indiferentne u odnosu na reakciju tla.
 
Osim toga, na širem području ovog lokaliteta prisutne su i zajednice razvijene na dubljim zemljištima i visokim nivoom podzemne vode, pa bi svako eventualno odlaganje tijela uginulih životinja kao posljedica procesa organskog razlaganja uticalo i na površinske i podzemne tokove Liješevačkog i Orašačkog potoka, te rijeke Radovljanke. Postavlja se pitanje, da li je ova naredba još na snazi obzirom da je donesena i Odluka o prestanku neposredne opasnosti od elementarne nepogode? Ukoliko nije, onda bi Savjet MZ Radovlje institucionalnim putem trebao tražiti ukidanje ove naredbe i spriječiti moguću dalju degradaciju ionako opterećenog okoliša ovog područja, a u saradnji sa općinskim strukturama iznalaziti drugačija rješenja ukoliko u Visokom zaista postoji potreba za lociranjem jame-grobnice u kojoj bi se odlagala tijela uginulih organskih vrsta, jer odluke se ne donose naredbama već sponom između zakonskih autoriteta i stanovnika jednog određenog područja na kojima ti autoriteti djeluju.