Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Ugrožena kulturna prava mladih u BiH

damar omladineUdruženje “Damar omladine” obavještava javnost da je u sklopu projekta “Osnaživanje žena za nadgledanje vladinih politika pri ostvarivanju ravnospravnosti spolova “, koji se implementirao na području BiH, Srbije i Crne Gore finansiranog od strane Europske komisije, Odbor Ujedinjenih nacija o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima razmatrao naše preporuke, te iste i usvojio putem WV Ureda u Ženevi.

Nama mladima je posebno drago da za  Izvještaj UN-a Komitetu za ekonomska, socijalna i kulturalna prava, kojem država BiH polaže račune, ove godine treba da se nađu i kulturna prava mladih u BiH.

Zaključeno je da mlade osobe, posebno u ruralnim područjima, rijetko učestvuje u kulturnom životu svoje zajednice, oni se osjećaju zapostavljeni i nemaju pristup odgovarajućim kulturnim aktivnostima. Član 15. Pakta prepoznaje značaj prava na kulturni život.

Komitet je zabrinut da kulturna prava zagarantovana Paktom nisu jednako dostupna svim osobama, posebno u ruralnim područjima. (Poglavlje 35).

Osim ugroženosti prava mladih u BiH tu su se pojavila još dva pitanja za koje je Komitet zabrinut a tiču se problema u bh. društvu.

 To su:

1. Niske stope zaposlenosti žena, neproporcionalno visoka stopa nezaposlenosti žena i prevalencija zanimanja segregacije po spolu. (Poglavlje 14)

2. Komitet je također zabrinut zbog nedovoljne zastupljenosti  žena u izabranim nacionalnim  i lokalnim tijelima vlasti. (Poglavlje 14)

Prilog:

1. United Nations on Human Rights, “International Committee on Economic, Social and Cultural rights,” 1976. http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx

2. United Nations Economic & Social Council, “Concluding Observations on the Second Periodic Report of Bosnia and Herzegovina,” December 2013. E/C.12/BIH/CO/2

Posted in BiH