Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Na području ZDK radi se na osposobljavanju putnih komunikacija

maglaj11Kako je saopćeno iz Federalne uprave civilne zaštite na području Zeničko-dobojskog kantona radi se na osposobljavanju putnih komunikacija, zaštiti i spašavanju stanovništva i materijalnih dobara.

– Aktivno se radi na deratizaciji, dezinfekciji i dezinsekciji u poplavljenim područjima. Vrše se geološka ispitivanja na terenu na pokrenutim klizištima. Osigurana je helikopterska dostava hrane, lijekova i drugih potrepština, vrši se uspostavljenje snabdijevanja vodom, električnom energijom, kao i osposobljavanje telekomunikacija na području Kantona, gdje je došlo do prekida napajanja istima – rečeno je u saopćenju.

Na području Maglaja trenutni problem je odvoženje nakupljenog smeća na ulicama, električna energija je uspostavljena, snabdijevanje vode je reducirano, putne komunikacije uspostavljene.

I dalje se na općinama ZDK-a građani prijavljuju pojavu klizišta, posebno na području općine Zenica. Putna komunikacija Nemila-Dom Bistričak-Žičara-Šerići još uvijek je u prekidu, a ova komunikacija bi trebala biti u stanju minimalne prohodnosti u ponedjeljak.

U prekidu je i putna komunikacija Zenica-Babino-Arnauati, a ostale komunikacije na ugroženom području su u stanju minimalne prohodnosti.

Geolozi i danas obilaze područja zahvaćena klizištima, snimaju stanje, vrše procjenu ugroženosti stanovništva i materijalnih dobara. Za sada se na tim lokacijama poduzimaju isključivo interventne mjere.

Na području općine Olovo na snazi je i dalje „Stanje prirodne i druge nesreće“, a primjetan je i veliki broj prijava klizišta. Prema preliminarnom 294 objekta (kuće, stanovi, poslovni prostori i podrumi) su oštećeni djelovanjem poplave ili klizišta, a 12 je uništenih kuća poplavom ili klizištem.

Evidentirane su potrebe za teškim građevinskim mašinama, cisternama, gorivom, agregatima, konvertorima,muljnim pumpama i vatrogasnom opremom.

Saobraćaj na regionalnim putevima Olovo – Han Pijesak i Olovo – Zavidovići je u prekidu u mjestima Žeravice i Podkamensko, a saobraćaj na svim lokalnim putnim pravcima odvija se otežano, zbog oštećenja na kolovozima izazvanih poplavama i klizanjem tla te su svi regionalni i lokalni pravci opasni za korištenje zbog odrona i klizišta.

Nastava za učenike u općini Olovo je još uvijek u prekidu. Počelo se sa snabdijevanjem grada tehničkom vodom (voda nije za piće) i potrebno ju je prokuhati. Klizišta su pokrenula minska polja na tri lokacije Grabovica – dva i Crni potok.

Na regionalnom putu Zenica – Travnik u mjestu Ovnak, zbog odrona, saobraćaj obustavljen u oba pravca za sva motorna vozila, dok se na regionalnom putu Zenica – Vitez u mjestu Čajdraš, saobraćaj odvija jednom saobraćajnom trakom, naizmjenično.

Putni pravci prema mjestu Bistričak, Bistrica i Ljubetovo, saobraćaj obustavljen za sva motorna vozila kao i putni pravac Vranduk – Zenica (stari put) i putni pravac Nemila – Topčić polje -Starina – Bistrica, saobraćaj obustavljen za sva motorna vozila.

Na lokalnom putu Zavidovići – Tursići i Zavidovići – Paravci, zbog odrona, saobraćaj obustavljen za sva motorna vozila, te se odvija alternativnim putem, a magistralni put M-17, u mjestu Šije-Kosova, zbog klizišta, saobraćaj obustavljen za sva motorna vozila, dok je regionalni put R-474 prema Šeheru prohodan samo za putnička vozila.

Službenici policije vrše regulaciju saobraćaja na putu M-17 u mjestu Mravići, gdje se saobraćaj na dijelu puta Doboj – Maglaj (stara cesta) odvija naizmjenično za teretna vozila s vremenskim terminima od 30 minuta.

Regionalni put Olovo – Zavidovići, u mjestu Podkamensko, zbog urušavanja mosta na rijeci Krivaja saobraćaj je obustavljen za sva motorna vozila.