Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Više naredbi upućeno općinskim štabovima CZ

kantonalna civilna zastitaKantonalni štab civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona analizirao je stanje u najugroženijim općinama i selima i donio više naredbi upućenih općinskim štabovima civilne zaštite. S obzirom da je općina Maglaj jedna od najugroženijih, upućena je naredba komandantu Civilne zaštite ove općine da uspostavi upravljanje skladištima hrane i sistemom raspodjele, a slična naredba upućena je i svim ostalim općinama na području Kantona. 

Donijeta je i naredba o hitnoj mobilizaciji raspoloživih objekata s ciljem ostvarivanja zaštite i smještaja ljudi u socijalnoj potrebi. 

Uz to, odlučeno je da se za potrebe ugroženog stanovništva hitno izvrši nabavka većih količina humanitarne pomoći za cijeli Kanton, odnosno životnih namirnica i sredstava za higijenu, kao i stočne hrane. 

Sva nabavljena roba i namirnice biti će distribuirane u Kantonalnu direkciju za robne rezerve odakle će se interventno ispostavljati hrana i sve drugo što bude neophodno na terenu, kada to zatraže općinski štabovi civilne zaštite. 

Kad je u pitanju distribucija hrane i ostalih potrepština također je dogovoreno za koje lokacije će se koristiti helikopteri, a za koje lokacije se hrana može dostaviti kopnenim putem. 

Pored toga, članovi štaba zaduženi su da svako u svom resoru do sutra dostavi informacije o daljnjim potebama, a općinski štabovi civilne zaštite moraju dostaviti informacije o tome da li su na području njihovih općina formirani stručni timovi za monitoring i evidentiranje klizišta. 

Uporedo s tim, odlučeno je da se ojačaju timovi za geologiju angažovanjem dodatnih stručnjaka iz ove oblasti kako bi se pravovremeno i profesionalno ocijenilo stanje na terenu u ugroženim područjima i tamo gdje su klizišta najveća. Na ovom poslu aktivnosti će se koordinirati s Federalnim geološkim zavodom i Federalnom upravom civilne zaštite. 

Dogovoreno je da Krizni štab za poslove veterinarstva, na osnovu podataka s terena sačini prijedlog mjera o neškodljivom uklanjanju leševa životinja, kao i lokacijama za ove potrebe.