Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

TIKA organizuje pomoć

zdk tikaPredstavnici turske agencija za pomoć i saradnju danas su posjetili Vladu Zeničko – dobojskog kantona kako bi se upoznali sa posljedicama katastrofalnih poplava koje su se desile minulih dana.

Humanitraci iz Turske su se interesovali za prioritete u pružanju pomoći stanovništvu na ugroženim područjima kako bi kvalitetno reagovali na prikupljanju sredstava i materijalne opreme koja bi bila najkorisnija u ovim danima.

Premijer Munib Husejnagić je gospodinu Oruč Zulkufu predsjedniku TIKA-e za Bosnu i Hercegovinu, uz detaljnu informaciju o stanju na terenu i posljedicama, prijateljima iz Turske podvukao da je sada najvažnije očistiti komunikacije prema mjestima koja su zbog velikih klizišta i riječnih nanosa odsječena od svijeta.

Predstavnici TIKA-e su već distribuirali 20 tona pomoći (hrane i medicinskih sredstava) i sada žele da poredaju prioritete na terenu. Prema centrali u Sarajevu odmah je upućen dopis za obezbjeđenje jedne cisterne goriva prema prostorima gdje je angažovan veliki broj mašina. U prioritete je stavljena i oprema za rad: čizme, lopate i kolica za radnike.