Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Klizišta usporavaju rad spasilačkim i humanitarnim timovima

poplava sconaNa području Zeničko-dobojskog kantona i dalje se radi na evakuaciji ugroženog stanovništva, a najviše problema zadaju klizišta, koja su sve brojnija. Trenunutno na području Zenice je ponovno odsječen Babinski sliv zbog velikog odrona u selu Milanići i intezivno se radi na njegovom otklanjanju i uspostavljanju komunikacije. 

U općini Maglaj voda se povukla u svoja korita, grad je u potpunom blatu i vrši se priorotetno muljnim pumpama ispumpavanje iz objekata. Grad nema struju, niti telefona. Vrši se redovna dostava hrane pića i odjeće, kao i dostava humaitarne pomoći i lijekova, a grad bi danas trebao dobiti struju. 

U Olovu su se sve rijeke se vratile u svoja korita, a na klizištima naselje Ričica uništeno je 12 stambenih objekata. Regionalni put Zavidovići – Han Pijesak je u prekidu, a takođe je u prekidu i pet lokalnih puteva. Gradu je potrebna pomoć za saniranje terena, uklanjanje, pranje i dezinfekciju cijelog prostora. 

Stanje na području općine Vareš se normalizuje. Registrovano je oko 30 klizišta, od kojih tri ugrožavaju stambene objekte. Dio stanovnika je evakuiran iz ulice Zukići, MZ Dubošnice i Donje Borovice. Stanje po pitanju električne energije se normalizuje, tefoni rade, a i snabdijevenost pitkom vodom je normalna. 

Na području Visokog stanje se normalizuje, ali su problem nova klizišta i pukotine na putnim pravcima.

Na području općine Žepče otvorena je cestovna komunikacija prema M-17 i Zavidovićima, a velika klizišta ugoržavaju daljnju evakuacija stanovništva Željeznog polja. Broj evakuiranih se kreće oko 3.000 osoba, što predstavlja 70 posto stanovništva ove mjesne zajednice. Oko 1.500 osoba je smješteno u fiskulturnu dvoranu Srednje mješovite škole i privatnim kućama, a preostalih 1.500 je smješteno u Begovom Hanu i Ozimici. 

Sela prema Željeznom polju su blokirana i zatvorena je putna komunikacija. U selima u pravcu Maglaja -Fojnica, Bradići, Tomići i Globarica za sada nije potrebna evakuacija stanovništva, ali je potrebna hrana, ćebad, baterijske lampe, kanisteri, čizme, gorivo, sanitetska nosila i sredstva za dezinfekciju. 

U općini Tešanj u proteklih 48 sati zabilježena su 53 klizišta na kojima je evidentirana ugroženost stambenih objekata. Općinski štab civilne zaštite Tešanj sa građanima danas će uputiti pomoć općinama Doboj i Maglaj, a u dobojsku bolnicu su već upućene cisterne sa vodom.