Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Nemoguće je da nemamo ideja

izet smajevic 2014Nakon jednog teksta objavljenog na našem portalu u kojem naš čitalac Dž.B iznosi prijedlog za pokretanje inicijative za donošenje odluke o prijavljivanju i kažnjavanju nelegalnog odlaganja otpada, a koji se zasniva na samoodrživosti i angažovanju svih stanovnika općine da izvršavaju tu dužnost i da za istu dobiju novčanu naknadu na svom FB pageu oglasio se i dr.Izet Smajević, vijećnik u OV Visoko i član OO SBiH na koga je i bila adresirana ova inicijativa. Komentar dr.Smajevića prenosimo u cjelosti.

Ovo je važno! Jer je znak da vjerujemo u kolektivni napredak (a bez toga nema napretka!), i da ne čekamo (uzalud!) da nam taj napredak neko pokloni!

Hvala Dž.B., i hvala portalu Visoko.co.ba! Nemoguće je da nemamo ideja!!

U vezi sa predmetom ove inicijative, koja je nesumnjivo doprinos kolektivnom traganju za rješenjem problema zbrinjavanja otpada na općini, ja mislim da najprije treba omogućiti ljudima da propisno odlažu otpad: postaviti kontejnere i prazniti ih, a tek onda je legalno pristupiti mjerama prinude. Vlast je dužna omogućiti ljudima da se ponašaju odgovorno, dužna je uspostaviti infrastrukturu. Tek onda su oni koji se ponašaju devijantno DEFINITIVNO BEZOBRAZNI, i treba ih kazniti. Iskreno, šta da čine ljudi sa otpadom u određenim dijelovima općine, danas? I nekontrolisano spaljivanje otpada je devijantno ponašanje, kao i improvizirano zakopavanje. Mislim da se trebamo usredsrediti na dostizanje cilja da se otpad odvozi sa cijelog područja općine (u tom pravcu ide moja posljednja inicijativa, 17. sjednica OV – nadam se da će biti usvojena!), zatim na izgradnju reciklažnog dvorišta sa transfer stanicom (inicijativa usvojena!), selektivno izdvajanje goriva iz ostatka (RDF, SRF) i isporuka u TE Kakanj – uz naplatu (iz toga i NAŠA TE Kakanj ima benefite, i ponovo svi mi zajedno: SOx, Co2). To u konačnom znači dostizanje cilja (za narednih 10 godina, naprimjer): zbrinjavanje otpada bez odlaganja ne deponije, o čemu smo nedavno imali seminar u Visokom. To ne samo da nije iluzija i ne samo da je moguće, nego je i obaveza u EU (tamo idemo, zar ne!), a osim toga već i praksa u nekim zemljama članicama. Austrija naprimjer odlaže na deponiju samo 2% polaznog komunalnog otpada (i to je neškodljivo po okolinu – minerali!), sve ostalo se vrati u proizvodnju!

Srdačno, Izo