Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Presuda: Ministrici šest mjeseci

senka-balordaSenki Balordi, ministrici zdravstva Ze-do kantona o tehničkom mandatu, nepravomoćno je izrečena uvjetna osuda i istovremeno određeno da se izrečena kazna zatvora u trajanju od 6 mjeseci neće izvršiti, ako osuđena u roku od jedne godine od dana pravomoćnosti presude ne počini novo krivično djelo. 

Današnjom presudom Senka Balorda je oglašena krivom zbog krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlašćenja, koje je počinila u periodu od 15.02.2012. do 03.04.2012. godine. Iz činjeničnog opisa osuđujuće presude, pored ostalog proizilazi da je optužena Vladi ZE-DO Kantona dostavila prijedlog za imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja Ze-Do Kantona, u kojem je za jednog od članova Upravnog odbora ovog  Zavoda predložila kandidata Hidajeta Jabandžića za kojeg je, na osnovu rang liste sačinjene od strane Komisije za imenovanje predsjednika i članova Upravnih odbora, znala i bilo joj je poznato da se isti uopće nije nalazio na navedenoj listi niti se prijavio za imenovanje na poziciju u Upravni odbor Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja ZE-DO Kantona, već da se isti prijavio za imenovanje na poziciju u Upravnom odboru Kantonalnog zavoda za borbu protiv bolesti ovisnosti i to ispred reda osnivača.

Zenicablog/Visoko.coba