Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Novi komesar policije ZDK Semir Šut

semir sutUručenjem Rješenja koje je usvojila Vlada Zeničko-dobojskog kantona na sjednici od 30. aprila 2014. godine, na dužnost komesara policije Zeničko-dobojskoog kantona postavljen je Semir Šut. Čin primopredaje komesarske dužnosti između Fahrudina Bečirovića, koji je bio komesar minulih devet godina i novoimenovanog Semira Šuta obavljen je u uredu ministra unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Rifata Delića, a u prisustvu Muniba Husejnagića, premijera ZDK u ostavci. 

Bila je ovo prilika za razmjenu informacija o trenutnom stanju bezbijednosti u Zeničko-dobojskom kantonu koja se može okarakterisati povoljnom. Dosadašnji komesar Fahrudin Bečirović je u kratkom pregledu proteklih godina istakao značajne iskorake koji su učinjeni u pravnoj i zakonskoj regulatiuvi vezanoj za rad policije, istakao najvažnije aktivnosti na kojima su policijski službenici  radili, osvrnuo se na ukupan položaj policajaca sa aspekta opreme i materijalno-tehničkih sredstava, a u prvi plan je potencirao kadrovsku osnovu policije Zeničko-dobojskog kantona kao jednu od najvećih vrijednosti.

Novi komesar Semir Šut je, posebno ističući zahvalnost i zadovoljstvo da je na ovu dužnost izabran jednoglasno na svim tijelima koja su se izjašnjavala o njemu, govorio o zadačama koje stoje pred policijskim službenicima, a vezane su prvenstveno za održanje nivoa bezbijednosti u Zeničko-dobojskom kantonu i njegovo dalje podizanja.

-Za to nam je potrebna podrška Vlade kantona, posebno sa aspekta obezbjeđenja materijalno-tehničkih uslova za rad policije. Mi imamo dobru zakonsku osnovu koja je građena i definisana svih prethodnih godina koja nas je svrstala u policiju koja služi kao primjer u Federaciji BiH.

Zenicablog/Visoko.co.ba