Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Udruženja koja će se finansirati iz sredstava budžeta općine Visoko za 2014. godinu

opcinaOpćinska načelnica donijela je Zaključak kojim se prihvata Odluka Komisije za odabir projekata nevladinih/neprofitnih organizacija po LOD metodologiji o raspodjeli sredstava po Javnom pozivu nevladinim organizacijama i fondacijama za predaju projektnih prijedloga na teritoriji općine Visoko.

Sastavni dio ovog Zaključka je tabelarni prikaz udruženja koja će se finansirati iz sredstava budžeta općine Visoko za 2014. godinu.

 

Broj: 01/2-02- 484/14. Datum: 05.05.2014.godine

  1. osnovu   člana   33.   Statuta   Općine   Visoko   („Službeni   glasnik   Općine Visoko“,br.1/11  i  8/13  )  i  člana  12.  Odluke    o  načinu  odabira  projekata  nevladinih  / neprofitnih organizacija po LOD metodologiji („Službeni glasnik Općine Visoko“,broj
    10/13 ) Općinska načelnica  d o n o s i
    Z A K LJ U Č A K

I

Prihvata se Odluka Komisije za odabir projekata nevladinih/neprofitnih organizacija po LOD metodologiji o raspodjeli sredstava po Javnom pozivu nevladinim organizacijama i fondacijama za predaju projektnih prijedloga na teritoriji općine Visoko, broj: 01/2-02-253-
3/14 od 30.04.2014.godine.
II
Sa udruženjima koja će se finansirati iz sredstava Budžeta općine Visoko, zaključit će se ugovor koji sadrži prava, obaveze i odgovornost ugovornih strana.

III
Sastavni dio ovog Zaključka je tabelarni prikaz udruženja koja će se finansirati iz sredstava Budžeta općine Visoko za 2014.godinu, razvrstan po transferima:

  1. Transfer za organizovanje  kulturnih i sportskih manifestacija i aktivnosti, b)  Transfer za omladinske, obrazovne i istraživačke djelatnosti,
    c)  Transfer za udruženja građana za projekte socijalne uključenosti, gender, ljudska prava, prava manjinskih grupa, borba protiv siromaštva i projekti za razvoj i poboljšanje položaja mladih.
    IV

Ovaj Zaključak stupa snagu danom donošenja i biće objavljen na web stranici Općine
Visoko, visoko.gov.ba i dostavljen svim učesnicima u projektu.

DOSTAVLJENO:                                                               OPĆINSKA NAČELNICA
1. Službi za društvene djelatnosti
2. Web  strana Općine                                                                      Amra Babić
2. Evidencija
3. arhiva

Tabelarni prikaz udruženja koja će se finansirati iz sredstava Budžeta Općine Visoko za
2014. godinu:

a) Transfer za organizovanje kulturnih i sportskih manifestacija i aktivnosti

Broj

Nazivo rganizacije

Naziv projekta

Traženi iznos finansiranja

Predloženi iznos finansiranja

Broj bodova

1.

Oinski nogometni savez

Oinska nogometna liga«Visoko»

14.080,00

11.000,00

85

2.

NK Bosna“Visoko

Škola nogometa

„Bosna

27.556,00

11.000,00

84

3.

RK Bosna- Prevent“Visoko

Premijer liga

BiH

61.402,00

11.000,00

84

4.

Sportski savez

OineVisoko

Školski sporti ostale aktivnosti

15.900,00

8.000,00

79

5.

Aeroclub «Izet

Kurtalić»Visoko

Očuvanje sportske kulture i

aeromodelarsva

9.000,00

5.000,00

74

6.

ŽRK „Bosna“ Visoko

Takmičenje u prvoj ligi FBiH

6.000,00

5.000,00

74

7.

Streljačkiklub

«Visoko»

Djelatnost za redovnu djelatnost kluba

10.000,00

3.000,00

71

8.

Kuglaški klub

«Bosna»

Održavanje takmičenja na teritoriji BiH

12.500,00

2.500,00

69

9.

Udruženje građana

likovnih umjetnika,

«Likum76», Visoko

Manifestacije od posebnog značaja za likovnii kulturniživot Visokog

9.000,00

2.500,00

69

10.

Društvo pedagoga fizičkekulture, Visoko

Projekat za redovno takmičenje društva po kalendaru DPFK

11.000,00

2.000,00

67

11.

Rukometni klub

„Visoko

Granollers Cup

2014

15.000,00

2.000,00

67

12.

KUD „Visoko

Smotra folklora „Visoko 2014

 11.000,00  2.000,00  65

13.

Nogometni klub «Cosmos»

Takmičenje u kantonalnoj ligi ZDK

12.500,00

2.000,00

65

14.

Udruženje slijepih «USOV»

Kuglaški susreti slijepih Visoko 2014.

4.250,00

2.000,00

60

15.

NK «Omladinac» Poriječani

«Organizacija manifestacija i sportskih aktivnosti»

10.000,00

1.000,00

59

16.

Košarkaška škola

«XXLBasket» Visoko

Jedan tim

6.142,00

1.000,00

56

17.

Udruženje za uzgoj i zaštitu sitnih životinja Salih Šahinović“Visoko

Međunarodna izložba sitnih životinja

Visoko 2014

8.980,00

1.000,00

56

18.

Karete Club «Seiken» Visoko

Sport, zdravlje iuspjeh

10.750,00

1.000,00

56

19.

Škola fudbala «Visport»Visoko

Naša škola- Liga osnovnih Škola

8.000,00

1.000,00

55

20.

Udruženje «MOSKE» Visoko

Pete tradicionalne memorijalne sportskeigre

„20 juni92

1.100,00

500,00

51

b) Transfer za omladinske, obrazovne i istraživačke djelatnosti

Broj

Naziv organizacije

Naziv

projekta

Traženi

iznos finansiranja

Predloženi

iznos finansiranja

Broj bodova

1.

Sportsko ribolovno društvo «Visoko», Visoko

Škola ribolova

7.500,00

1.000,00

52


c)Transfer za udruženja građana, za projekte socijalne uklučenosti, gender, ljudska prava, prava manjinskih grupa, borba protiv siromaštva i projekti za razvoj i poboljšanje položaja mladih

Broj

Naziv organizacije

Naziv

projekta

Traženi

iznos finansiranja

Predloženi

iznos finansiranja

Broj bodova

1.

Udruženje «Mladi volonteri»Visoko

Javna kuhinja

5.000,00

5.000,00

89

2.

Odred izviđača

«Visoko»

Škola izviđačkih vještina u prirodi

8.000,00

3.000,00

67

3.

Udruženje oboljelih

«Nit života» Visoko

Prevencijom do boljeg života

4.960,00

2.000,00

64

4.

Vijeće mladih općine

Visoko

Centar za mlade

5.000,00

2.000,00

64

5.

Udruženje bubrežnih bolesnika

»ILHBBHCV» Visoko

Kupovina lijekova

15.500,00

2.000,00

62

6.

Udruženje Roma

«Amaro Kham-Naše

Sunce» Visoko

Obilježavanje romske kulture tradicije i običaja

10.950,00

1.500,00

58

7.

Udruženje «Sretna porodica»Visoko

Obuka branja, sakupljanja i obrade ljekovitog i jestivog bilja

7.310,00

1.000,00

56

Kompletan dokument možete preuzeti na slijedećem linku.

Press Općine Visoko